Konu:Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanının görevden alınmasının keyfî ve hukuk dışı olduğuna ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:99
Tarih:09/07/2019


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanının görevden alınmasının keyfî ve hukuk dışı olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli Başkanım, Cumhurbaşkanlığının 3 numaralı Kararnamesi, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 7'nci maddesi şöyle diyor: "4 üncü madde hükümleri bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (III) sayılı cetvelde yer alanlar hakkında uygulanmaz. Bunların görev süreleri ekli (III) sayılı cetvelde gösterilmiştir." Yani (III) sayılı cetvele göre, Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanını görevden alamaz denildiği hâlde, Cumhurbaşkanı kendisinin yayınlamış olduğu (III) sayılı cetvele aykırı hareket etmiştir. Bu görevden alma keyfîdir, hukuk dışıdır. Cumhurbaşkanı yayınlamış olduğu genelgeye kendisi uymamaktadır. Bu anlamda, keyfî olan bu düzenden bir an önce vazgeçilmesini talep ediyorum.