Konu:
Yasama Yılı:2
Birleşim:99
Tarih:09/07/2019


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Niğde'nin İstanbul, Ankara, Ege illerinde bulunan dernekler federasyonları başkanları yaptıkları ortak basın toplantısında ülkemizde kurulacağı konuşulan otomotiv fabrikasının Niğde'ye kurulmasını talep ettiler. Niğde ili avantajlarına karşın AKP iktidarlarından yeterince destek alamadı; göç veren bir il durumundadır. Sahipsiz kalan Niğde için otomotiv fabrikası bir umuttur. İktidarın bu yönde Niğde'ye destek vermesi beklentidir. Yatırımcılar Niğde'ye yönlendirilerek otomotiv fabrikasının Niğde'de kurulması göçü engelleyecek, Niğde'nin gelişimine katkıda bulunacaktır. İktidarın bu yönde yapacağı çalışmalarda Niğde'yi gündeme taşımasını temenni ediyorum.

Teşekkürler Başkan.