Konu:Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ilçelerde ve köylerde LGS tercihlerini yapmakta zorlanan öğrencilerin mağduriyetinin giderilebilmesi için Millî Eğitim Bakanlığını göreve davet ettiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:98
Tarih:04/07/2019


Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ilçelerde ve köylerde LGS tercihlerini yapmakta zorlanan öğrencilerin mağduriyetinin giderilebilmesi için Millî Eğitim Bakanlığını göreve davet ettiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, Liselere Giriş Sınavı tercihleri 1 Temmuzda başladı. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki ilçelerde ve köylerde okulların tatil olması nedeniyle öğrenciler bu tercihlerini LGS kılavuzundan tek başlarına yapamamaktadırlar. Öğrencilere rehberlik yapacak öğretmenlerin köyde ve ilçede olmaması nedeniyle öğrencilerimiz mağdur durumdadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki köylerde ve ilçelerde okulların tatil olması nedeniyle tercihini yapmakta zorlanan öğrencilerin bu mağduriyetinin giderilmesi açısından Millî Eğitim Bakanlığını derhâl göreve davet ediyorum, tedbir almasını istirham ediyorum. Öğrencilerin bu mağduriyetinin giderilmesi lazım, aksi taktirde gerçekten onarılmaz bir zarar oluşacaktır, mağduriyet oluşacaktır.

Hepinize teşekkür ederim, saygılarımı sunarım.