Konu:Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Sorunlarına İlişkin Gündem Dışı Konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:96
Tarih:02/07/2019


Serbest muhasebeci mali müşavirlerin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ESİN KARA (Konya) - Sayın Başkan, büyük Türk milletinin değerli milletvekilleri; serbest muhasebeci mali müşavirlerimizin sorunlarını dile getirmek üzere gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.

Mesleğimizin birinci sıradaki sorunlarından bir tanesi, gelir vergisi ile katma değer vergisi arasındaki çatışmadır. Türk vergi sisteminde, bilindiği üzere, iki yöntem belirlenmiştir tarh için: Tahakkuk ve tahsil esası. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 67'nci maddesine göre, serbest meslek kazançlarında tahsil esas alınmıştır yani serbest meslek mensubu, geliri elde ettiği zaman, tahsil ettiği zaman gelir olarak defterlerine kaydetmektedir. Ancak, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesine göre, katma değer vergisinin doğması, malın teslimi ve hizmetin ifasına bağlanmıştır yani hizmeti ifa ettiğiniz anda, tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın katma değer vergisi doğmaktadır. Serbest meslek erbabı da bu konuda tahsil etmemiş olduğu gelirin katma değer vergisini ödemek zorunda kalmaktadır. Bu sorun, ya 1/9 oranında serbest meslek mensuplarına tevkifat verilmesi hakkıyla ya da katma değer vergisinde de tahsil hususunun kabul edilmesiyle çözülebilecek bir sorundur.

Yine, uluslararası denetim firmalarının Türkiye üzerinde birçok şubelerinin açıldığını ve Türkiye'de bağımsız denetim faaliyetlerini yürüttüklerini görmekteyiz. Biz de Türkiye'deki yeminli mali müşavir ve bağımsız denetçilerin, serbest muhasebeci mali müşavirlerin yurt dışında bağımsız denetim yapabilmesi için onlara yeşil pasaport hakkının verilmesi gerektiğini savunmaktayız.

Yine, bir destek olarak da KOSGEB desteği istiyoruz. Yeni meslek...

Sayın Başkanım, çok uğultu var salonda efendim.

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, çok uğultu var; hatibi dinleyelim.

ESİN KARA (Devamla) - Ben bilerek durdum çünkü uzun süredir Mecliste sorunları dile getirilmeyen bir mesleğin mensubuyum ve meslektaşlarım şu an ekranları başında bizleri dikkatle izliyorlar. O yüzden bilerek durdum, ek süremi de yine Sayın Başkanımızdan talep edeceğim.

Yine, mesleğe geçişimizde, beş yıllık ya da dört yıllık fakülteden sonra, staja başlama sınavıyla başlayan üç yıllık bir staj yapmaktayız. Stajın sonunda da 8 tane yazılı sınava girmekteyiz. Bu sınavın arkasından, başarılı olan meslektaşlarım mali müşavir olma hakkını kazanmaktadır. Tabii, buraya gelinceye kadar meslektaşlarımız belge parası vesaire derken birçok mali külfetin altında ezilmektedir.

Yeni mesleğe gelen bir meslektaşımın büro açabilmesi için maddi desteğe ihtiyacı vardır. KOSGEB'den 40 bin ile 50 bin TL arası bir büro desteği verilirse ve uzun vadeye yayılırsa genç meslektaşlarımızın da büro açması için onlara destek sağlanmış olacaktır.

Yine, Kur'an-ı Kerim'de der ki "Emaneti ehline veriniz." Biz de diyoruz ki vergi, iş ve ticaret mahkemelerindeki günü gününe değişiklikleri, yönetmelikleri ve tebliğleri en güzel şekilde takip edenler serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerdir. O yüzden, bu mahkemelerle ilgili olan yani iş, ticaret ve vergi mahkemeleriyle ilgili ara buluculuk hakkının da meslektaşlarımıza verilmesini istiyoruz.

Yine, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun yayınlandı. Burada, meslektaşlarımıza iki günlük bir tatil süresi veriliyordu. Biz beyannamelerimizi 24 Temmuzda veriyorduk, bu yasayla birlikte sadece 26 Temmuzda veriyoruz. Son güncellemelerle birlikte, artık zaten 26 Temmuzda verilmektedir bu beyannameler. Tatil olmadan da 26 Temmuz, tatil olduktan sonra da 26 Temmuzda veriyoruz yani biz tatilden hiçbir şey anlamıyoruz, mali tatil diye bir şey yaşamıyoruz. O yüzden dedik ki: "Mali tatil olarak da meslektaşlarımıza bir destek verilsin, en azından 10 Ağustosa kadar beyanname verme süreleri çekilsin."

Yine, meslektaşlarımızın beklemiş olduğu en önemli sorunlardan bir tanesi de mücbir sebep. Bunu Meclis kürsüsünde daha önce de dile getirmiştik. Bunlardan bir tanesi şuydu: Eş, anne, baba, çocuk, birinci derecede bir akrabanın vefatı ya da ağır hastalığı veya mali müşavirin ya da meslek mensubunun kendisinin ağır hastalığı durumunda, o ayki verilecek beyannamelerin süresinin uzatılmasını talep ettik.

Yine aynı şekilde, bayan meslektaşlarımız doğum nedeniyle de beyannamelerine onay vermesin diyoruz çünkü birçok bayan meslektaşımız doğumunu beyannamenin son gününe geliyorsa erteletiyor ya da öncesine alıyor. Bu durum da bizim için en büyük sıkıntılardan bir tanesi.

Yine, Meclis kürsüsünden dile getirmemi istedi meslektaşlarım, hacca gidemiyorlar.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayalım Sayın Vekilim.

ESİN KARA (Devamla) - Dinî vazifelerinden bir tanesi olan hac vazifesini bile yerine getirebilmede maalesef süreler beyan süresine denk geldiği için bizler bunu da yerine getiremiyoruz. Bu olmayacak bir şey değildir meslektaşlarımızın istediği çünkü her meslektaş ağır hastalığı her ay yaşamıyor ya da her an birinci derecede bir akrabası vefat etmiyor, her ay kadınlar doğum yapmıyorlar. O yüzden yapılabilecek bir şey olduğunu söylüyoruz.

Daha önceki sosyal medya paylaşımlarımızda bize yapılan yorumlardan bir tanesi özellikle beni çok etkiledi. Annesi ağır koma hâlinde olan bir meslektaşımız annesinin ziyaretine gidiyor. Annesi "Oğlum gelmedin." diyor "Anne beyannameler..." diyor. "Üç gün sonra annem vefat etti. Annemin vefatından sonra ben ömür boyu bu vicdan azabını yaşadım." diyor. Hiçbir meslek mensubunun bu vicdan azabını yaşamasını istemiyoruz.

Benim sürem çok sınırlı ama sorunlar da anlatılmayacak kadar çok. O yüzden, konuşmamı şöyle sonlandırmak istiyorum: Meslek mensuplarının sorunlarını kendisine ilettiğimiz zaman bizlere bununla ilgili bir yasa teklifi hazırlamamızda hemen desteğini veren...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayalım artık Sayın Milletvekili.

ESİN KARA (Devamla) - ...liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli'ye ve Grup Başkan Vekilimiz Sayın Erkan Akçay Beyefendi'ye buradan meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum, ekranları başında bizi izleyen büyük Türk milletini ve yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)