Konu:Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın görüşülmekte olan 90 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 17'nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:95
Tarih:27/06/2019


Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın görüşülmekte olan 90 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 17'nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkanım, arkadaşlarımın geç kalmasını istemiyorum ama bir cümleyi söylemem lazım sayın hatibin ifadesine binaen. Sizin hırsızınız bizim hırsızımız olmaz, hırsız hırsızdır, bunu ifade etmek istiyorum. Her birimiz bunun karşısındayız.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkürler.