Konu:Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un görüşülmekte olan 90 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 15'inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:95
Tarih:27/06/2019


Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un görüşülmekte olan 90 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 15'inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Sayın Ok'a kısa bir cevap vermek istiyorum.

Şimdi, tabii "ucube" ifadesi çok ağır oluyor Sayın Ok. Yani şu anlamda çok ağır: Siz sistemi elbette eleştirebilirsiniz ama burada seçilen kelimeler çok önem arz ediyor.

Bir de tabii şunu görmek lazım: Aslında bu sistemin sadece işleyişi anlamında değil, sistemi ortaya koyan fikriyat aslında belki de pek çok siyasi partinin burada olmasının temeli, ittifakların temeli. Yani bir tarafıyla siz reddettiğiniz sistemin aslında size getirdiği bütün nimetlerden istifade ediyorsunuz. Böyle bakıldığı zaman temel bir çelişki olduğu kanaatindeyim. Sisteme dair eleştiri elbette ama isimlendirilirken ister sistem ister isimler ister şahıslar bu manada bakıldığı zaman çok daha buranın şahsına uygun, buranın değerine uygun bir ifadeyle anlatmak lazım. Yani "ucube" diyerek bu meseleyi anlatmanız mümkün değil.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın Sayın Zengin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Anlatmak istediğinize daha uygun kelimeler seçerseniz, o zaman mesele çok daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum.

Ve bir defa daha söylediniz ama ben de reddetme ihtiyacı duyuyorum arkadaşlarımız gibi; ucube kelimesi gerçekten çok rahatsız edici, kullanmamanızı tercih ederiz.

Diğer konuyla alakalı, zaten ben kendim takip edeceğimi söylemiştim. Aldığım bilgiyi de inşallah Genel Kurulda paylaşacağım.

Teşekkür ederim.