Konu:Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:95
Tarih:27/06/2019


Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, tabii bir cümle söylemem lazım.

Şimdi, bunları söylemeye gerek yok Sayın Özel yani böyle bir üsluba gerek yok. Ben bulunduğum konum ve yer itibarıyla bildiğimle alakalı amel ettiğim ve söylediğim şeyden mesulüm. O sebeple, yani, size, herhâlde MİT özel haber mi veriyor, telefon mu ediyor? Benim öyle MİT'le bir konuşmam falan olmadı buraya gelirken. Demek ki size içeriden özel bilgi geliyor, herhâlde hâlâ FETÖ'cüler size haber geçiyor içeriden.

"Suç örgütü gibi yönetmek" dediğiniz şey... Çok, çok acayip derecede radikal bir şey söylüyorsunuz. Ne demek devleti suç örgütü gibi yönetmek? Eğer elinizde bu konuyla alakalı bilgi, belge varsa, buyurun, başvurun, hâkim, savcı, her şey orada, başvurun. Bir defa, bu devleti hukuka uygun yönetiyoruz, siz de bunu kabul etseniz iyi olur. Geçmişte siz çok hukuksuzluk yaptınız bugüne kadar, çok ama bunlarla alakalı bir kere özür dilemediniz. Kayıtlar -sizin yaptıklarınıza ben dönüp baksam, bazen dönüp bakıyorum- öyle tuhaf cümlelerle dolu ki, şu Meclis herhâlde inliyordur, ne kadar hukuksuz işlere el kaldırdığınız, ne kadar hukuksuz işlerle uğraştığınız...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun, bir dakika daha süre veriyorum.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - O yüzden, lütfen önce kendinize bakın. Ben, sonuçta, hayatım boyunca yaptığım her işin, her sorumluluğun sonuna kadar arkasındayım, grubum adına da söz söylemeye yetkiliyim. İnşallah, hayat bizi karşılaştırdığında da bunları yan yana koyma imkânımız olur.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)