Konu:İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun görüşülmekte olan 90 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 11'inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine, kırmızı bültenle aranan kişiye TRT'nin mikrofon uzatamayacağına ve konunun takipçisi olacaklarına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:95
Tarih:27/06/2019


İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun görüşülmekte olan 90 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 11'inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine, kırmızı bültenle aranan kişiye TRT'nin mikrofon uzatamayacağına ve konunun takipçisi olacaklarına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Sayın Ağıralioğlu'nun parça parça konuşmasını dinlemiş olduk, daha devamının da geleceğini söyledi.

Şimdi, samimiyetinize inanıyorum bu konuşmayı yaparken ama sizin de bizim samimiyetimize inanmanız lazım. Terörden beslenen herkesi lanetlememiz lazım. Eğer Kandil'den gelen mesajı normal ama böyle bir açıklamayı anormal görüyorsanız bir sorun var, hepsi anormal yani sonuç olarak terörden destek alan siyaseti reddediyoruz. Meclisin içinde ya da dışında Kandil'den gelen mesaj, İmralı'dan gelen mesaj; biz bunları reddeden bir partiyiz. Fakat günün sonunda bu açıklamaların toplum üzerinde bir tesiri var ve buradan yola çıktığımızda biz AK PARTİ ve MHP -zaten sayın grup başkan vekili de ifade ettiler- teröre kati bir şekilde mesafesi olan, mücadele eden siyasi partileriz. Tüm partilerin de böyle olması gerektiğine inanıyoruz.

Şimdi, siz konuşmanızda biraz böyle müstehzi bir şey yapıyorsunuz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun Sayın Zengin, bir dakika daha süre veriyorum.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ben aynı zamanda yirmi yıla yakın televizyon yayıncılığı yapmış birisiyim. TRT'ye eskiden biz hiç çıkamazdık, önünden geçemiyorduk, daha dün bir, bugün iki, bizi "konuk" diye bile almıyorlardı. Ben çok yaşadım bunları. Şimdi, TRT'yle alakalı konuda, bir yayıncı, programlarına isim davet ederken kademe kademe herkesten izin almaz. Böylesine önemli bir konuda bence muhakkak sormalıydı, sormalıydı ve devamında da bu kim, nerede, nasıl, kırmızı bültenle aranan bir kişiyle röportaj yaptı; bunu ben de öğreneceğim yani öğrenmek isterim çünkü bunun bir bedeli var nihayetinde. O sebeple, buradan bakıldığında, bu parti içerisinde hiç kimse bunun normal, olabilen bir şey olduğunu asla iddia edemez, olmaması gereken bir şeydir yani bu haber yayıncılığı bu şekilde olamaz, kırmızı bültenle aranan birisine TRT mikrofon uzatamaz, belki başka haber kanalları istiyorsa bunu yapabilir ama TRT bunu yapmamalıdır. O sebeple biz de bu konunun takipçisi olacağız, sizi tatmin eder mi bilemiyorum ama takip edeceğiz yani.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Zengin.