Konu:2019 yılı sonuna kadar 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri öncesinde olduğu gibi akaryakıta gelen zamların ÖTV'den karşılanmasını talep ettiklerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:95
Tarih:27/06/2019


2019 yılı sonuna kadar 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri öncesinde olduğu gibi akaryakıta gelen zamların ÖTV'den karşılanmasını talep ettiklerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarımız; bizi izleyen tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum: 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri öncesi Enerji Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı akaryakıta gelen tüm zamları ÖTV'den karşılıyordu. Seçim bittikten bir gün sonra motorine 22 kuruşluk zam yapıldı. Ekonominin bu kadar kötü olduğu bir ortamda milletimiz çok zor durumdadır. Hem ticaretle uğraşan vatandaşlarımız hem de tüm vatandaşlarımız bu zammın karşısında çok daha fazla ezilecektir. Ekonominin daha da kötüye gitmemesi, piyasaların kilitlenmemesi adına bu tarihten itibaren, en azından 2019 yılı sonuna kadar akaryakıta gelen zamların tekrar ÖTV'den karşılanmasıyla ilgili gerekli talebimizi sunuyorum.

Teşekkür ederim.