Konu:Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve sürecin yürüyebilmesi için yürütme ile yasamanın birlikte hareket etmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:94
Tarih:26/06/2019


Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve sürecin yürüyebilmesi için yürütme ile yasamanın birlikte hareket etmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkanım, burada oturduğum her dakika bir grup başkan vekili olarak burada oturuyorum fakat insan burada konuşurken verdiği her sözün, yaptığı her konuşmanın ne anlama geldiğini bilerek söylüyor. Burada bu konuya dair yapacağımız işlerde, bugüne kadar, şu ana kadar yaptığımız işlerde bir istişare mekanizmamız var. Ben grubum adına bir şey söylediğimde bu bağlayıcıdır, Özlem adına söylediğimde bu sadece beni bağlar. Diğeri, biraz evvel de ifade ettim, grubumuzla bunu konuşuruz, müzakere ederiz, neyi nasıl yapacağımıza karar veririz; onu da elbette burada ifade ederim yoksa bunu söylemeye yetkim olmadığı için değil ama söze ehemmiyet veren bir insanım. Eğer söz vermişsek sonuna kadar yapmak lazım. O sebeple bunu böyle ifade etmek gereği duydum ve devamında da Sayın Bakana bunu sormak... Burada bunu defaatle yaptık. İçişleri Bakanlığı olunca mı farklı oluyor? Defaatle... Millî Eğitim Bakanımızın bir işi oluyor, Bakana soralım... Gün içinde ben bunu kaç kez yapıyorum, dün de yaptım. İşte, Yıldırım Bey, buradalar, gerektiği zaman bakanlarımızdan bilgi almaktan daha tabii bir şey olmaz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun tamamlayın Sayın Zengin, lütfen.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Bakanlardan bilgi almanın bir mahzuru olamaz. Unutmayalım, bu sürecin yürüyebilmesi için hem yürütmenin hem yasamanın aynı senkron içerisinde, birlikte hareket etmesi lazım. Biz birbirimizden ayrı yapılar değiliz, o yüzden bakanlıklardan bilgi almaktan daha doğal bir şey olamaz. Biz kendi grubumuzda da bu konuyu muhakkak müzakere edeceğiz ve -burada tekrar gündem olacağını da biliyorum- buraya da ben kendim getireceğim.

Teşekkür ederim.