Konu:Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:94
Tarih:26/06/2019


Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkanım, şimdi, doğrusu "bir hukukçuya yakışır, yakışmaz" bu tarz şeylere girmek istemiyorum yani bütün gün artık bunlarla uğraştık. Ben iyi bir hukukçuyum, kendime neyin yakıştığını da gayet iyi biliyorum, o yüzden böyle laflardan hoşlanmıyorum.

Biraz evvel bir kadına söylenebilecek... Kimse bunu söyleyemez, söyleyemez; kim söylerse karşısında ben de dururum. Bak, Özlem olarak söylüyorum; partiyi, her şeyi bir kenara koyarak söylüyorum: Bir kadına kimse bunu söyleyemez.

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) - Söylemiş.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Söylemişse de beraber mücadele ederiz. Ben Özlem olarak bunun karşısındayım.

Biraz evvel Fatma Hanım diyorlar ki: "'Takip edeceğiz.' densin." Zaten söyledim Fatma Hanım, zaten ifade ettim biraz evvel. Biz AK PARTİ olarak, grubumuz olarak bu konuya dair bir iddia varsa bunun takipçisiyiz. Siz sistematikten bahsediyorsunuz. Ben "Türkiye'de hiç olmamıştır." diyemem, insanın olduğu yerde hata vardır ama siz "sistematik" dediğiniz zaman, o zaman sanki biz sistematik olarak olsun diye uğraşıyoruz havası yaratıyorsunuz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın Sayın Zengin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Daha ötesi, hatibiniz gözümüzün içine bakarak sanki ben yapmışım, biz yapmışız gibi bizi itham ediyor. Böyle bir şey olamaz.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) - Olayı örtbas eden ben değilim, olayı örtbas eden sizsiniz.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Burada yapacağımız şey -sayın hatip herhâlde konuştular- bu konuya dair ben diyorum ki: İçişleri Bakanımızla hassaten konuşacağım, ezbere bir şey söylemek istemiyorum. Sonuç olarak daha detaylı ben Genel Kurulumuzu bu konuda bilgilendireceğim ama nihayetinde burada bunlar konuşulurken bu mesele hukuken takip edilmelidir diye ifade ediyorum, hukuken ama her seferinde sanki işkencenin tek bir yere münhasırmış gibi bir malzemeye dönüştürülmesini de problemli görüyorum diye ifade ediyorum.

Teşekkür ederim.