Konu:Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 90 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 5'inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:94
Tarih:26/06/2019


Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 90 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 5'inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkanım, çok değerli milletvekilleri; sayın hatibi dinledim, dışarıdaydım ama dinleme imkânım oldu dışarıda. Şimdi şöyle bir şey var: Ankara Barosu yaptığı çalışmayı burada bırakmamalı. Yani, baronun yaptığı çalışma herhâlde siyasi partilere malzeme olsun, gelelim burada konuşalım diye yapılmıyor. Baro bu konuda yaptığı çalışmayı, hemen arkalarında adliye var, orada bir suç duyurusunda bulunabilirler.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) - Bulundu Özlem Hanım, bulundu.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Herhâlde avukatlar ne yapacaklarını bu konuda biliyorlardır, suç duyurusunda bulunacaklar, bu yargısal süreç devam edecek. Bu konuyla alakalı olarak şu anda ezbere bir şey söylemek istemiyorum. Ben de İçişleri Bakanlığımız şu ana kadar neler yaptı, ne yaptı, bilgi alıp muhakkak paylaşacağım. Ama buradan yola çıkarak, yani işkence hepimizin meselesi, işkenceyle ilgili ne diyeceğimizi bekliyorsunuz? Aman ne iyi olmuş denebilir mi böyle bir şey için? Nihayetinde önemli olan, böyle bir şey var mı, yok mu? Bu konuya dair her birimiz -gün içerisinde ifade ettik- işkenceye sıfır tolerans diyoruz, bunun karşısındayız.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın Sayın Zengin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Velhasılıkelam, yani bu konuya dair ben bütün siyasi partilerin aynı ortak hassasiyet içerisinde olduğu kanaatindeyim. O sebeple bizim burada yapacağımız yegâne şey... Baronun yaptığı şey... Baro mahkeme midir yani? Meclisimizde İnsan Hakları Komisyonumuz var. Eğer bu konuya dair bir şey varsa ellerinde lütfen somut olarak bizlere sunsunlar, biz de gerekli çalışmayı yapalım bununla alakalı. İlla önergeyi kabul ederek mi yapacağız? Bunu nasıl yapacağımıza herhâlde parti olarak biz kendimiz karar vereceğiz? Velhasılıkelam, ama yargıyla alakalı bir konuda da lütfen, Türkiye'de özgür yargı var, baro başvursun, bu konuya dair bir şikâyeti olan gitsin şikâyetini yapsın. Ama 90'lı yıllarda işlenmiş bir cinayeti, bir meseleyi bugün olmuş gibi anlatmayı biraz da tuhaf buluyorum yani. Karmakarışık bir şeye dönüşüyor. Ayten Öztürk olayından bahsediyorum.

Teşekkür ederim.