Konu:İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş'ın ağır ithamlarda bulunduğuna ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:94
Tarih:26/06/2019


İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş'ın ağır ithamlarda bulunduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Teşekkürler Sayın Başkanım.

Sayın Saruhan, hatırlatmaya gerek yok, ben zaten biliyorum mevzuyu, kendilerinin bu konuda grup olarak bir öneride bulunduklarının farkındayız fakat bu, tabii, bir tercih meselesi bir tarafıyla; bir tarafıyla zaten Adalet Bakanlığımız soruşturmayla alakalı bütün takipleri yapıyor, devam eden bir yargı süreci var. Bu konuya dair, ben ileriki günlerde de arkadaşlarımızdan rica edeceğim, özellikle Giresun Milletvekilimiz Sabri Öztürk Bey tekrar bu konuyu burada daha detaylı anlatsın. Biz kendisiyle daha çok yeni, yaklaşık dört ya da beş gün evvel uzunca bir konuşma yaptık: Olay nedir, nasıl cereyan etti, Adli Tıptan gelen ilk raporlar nedir? Bu konuyla alakalı süreç zaten yargıda. Şu anda ihmal edilen, atlanan bir durum yok. Kaldı ki biz medya üzerinden eğer burada... Sayın Erkan Baş şimdi konuşmasında ifade etti, televizyonda duyduğumuz bir meseleden yola çıkarak "Söyleyin kim bu AK PARTİ'liler?" Bunun cevabını, eğer burada söylüyorsanız, siz öğreneceksiniz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun, bağlayın sözlerinizi Sayın Zengin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ben hayatımda Cem Küçük'ü ne gördüm ne tanıştım ne konuştum ne de ararım açıkçası. Benim işim bu değil ama siz burada bunu Meclise taşıyarak oradan, televizyonda duyduğunuz bir cümleden bize ithamda bulunuyorsanız o ismi öğrenerek buraya gelmeniz lazım. Kimdir arayanlar, kim? Bunu ben araştırmak durumunda değilim. Çok ağır bir ithamda bulunuyorsunuz. O yüzden, lütfen Sayın Baş arasın, kimse -çünkü ben şahısla tanışmıyorum- öğrensin ve ona göre biz de bilelim kimdir bu. Böyle yuvarlak laflarla itham edilmek istemiyoruz.

Teşekkür ederim.