Konu:İstanbul Milletvekili Erkan Baş'ın görüşülmekte olan 90 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:94
Tarih:26/06/2019


İstanbul Milletvekili Erkan Baş'ın görüşülmekte olan 90 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Teşekkür ederim, çok sağ olunuz.

Sayın hatip konuşmasında Rabia Naz'la alakalı konuya geldi. Rabia Naz tabii hepimizin yüreğini sızlatan bir konudur.

Şimdi, geçtiğimiz haftalarda zaten bir soru önergesine konu oldu. Giresun Milletvekilimiz Sabri Öztürk bir konuşma yaptılar ve konuşmasında zaten bu konuya dair nasıl bir yaklaşım içerisinde olduğumuzun altını çizdiler.

Hatırlayacaksınız, olay basına mevzu olduktan sonra Adalet Bakanımız bu konuda gerekli girişimleri yaptı. Bu konuyla alakalı hukuki süreç çok yakın bir şekilde takip ediliyor. Hiç kimse bir şeyin üzerini örtmüyor. Bir çocuğun cinayete kurban gitme şüphesinin üzerini hiç kimse örtemez, olamaz böyle bir şey. Bu manada, hiçbir siyasi parti, hiçbir milletvekili bu konuya dair en ufak bir şey yapamaz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın lütfen.

Buyurun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bu, önemli bir mevzu. Grubumuz olarak bu konunun sonuna kadar biz takipçisiyiz çünkü sonunda baktığımız şey, hayatını kaybeden bir çocuğumuz var. Bu manada, gerçeğin bilinmesi önce ailesi, sonra da milletimiz açısından çok önemli. Biz de grup olarak bunun takipçisiyiz.

Yalnız ben sayın hatipten rica ediyorum, bir ima yaratmak yerine, kimdir arayan milletvekili? Eğer biliyorsa da biz öğrenmek istiyoruz.

Teşekkür ederim.