Konu:Gelişmiş Ülkelerin Çocuk İşçilik Konusunu Önemsediğine Ve Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Ettiğine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:94
Tarih:26/06/2019


Gelişmiş ülkelerin çocuk işçilik konusunu önemsediğine ve çocuk işçiliğiyle mücadele ettiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Dünyada, gelişmiş ülkeler çocuk işçilik konusunu önemsemekte ve çocuk işçiliğiyle mücadele edilmektedir. Ülkemizde AKP iktidarları döneminde sanki çocuk işçilik bilerek farklı düzenlemelerle yaygınlaştırılmaktadır. Çıraklığın ve stajyer öğrenciliğin sistemde ucuz işçi olarak değerlendirilmesinin önlenmesi beklenirken bu kanun teklifi önünü açmaktadır. Çırak ve stajyerlerin işe başladığı gün yaşlılık sigortası kapsamına alınması sağlanarak en azından mağduriyetleri önlenmelidir. Kanun teklifinde çırak stajyerler için bu düzenlemenin yer almaması büyük eksikliktir. Konuyla ilgili kanun teklifimiz vardır. Neden bu tekliflerimiz Genel Kurula getirilmemektedir? Asıl düzenleme bu alanda sağlanmalıdır. Çırak ve stajyerlerin, geriye dönük olarak da işletilerek yaşlılık sigortası kapsamında ilk işe başladığı günden itibaren sigortalı olmaları sağlanmalıdır.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.