Konu:Grup başkan vekillerine söz verme konusunda sınırlama yapmadığı için Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mithat Sancar'a teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:94
Tarih:26/06/2019


Grup başkan vekillerine söz verme konusunda sınırlama yapmadığı için Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mithat Sancar'a teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Yani istiyorlarsa Sayın Özel'e de verebiliriz, benim için fark etmez.

Sayın Başkanım, bence bir yanlış anlaşılma var çünkü ben sizin şahsınıza bir şey söylemiyorum. Tam tersine, ben size teşekkür ediyorum konuşma konusunda sınırlama yapmadığınız için.

Benim söylediğim şey usulle alakalı, kendimize bir şeydir, grup başkan vekillerine bir söz söylüyorum, o da şu: Biz konuşurken bir sırası var bunun, bu sıralama içerisinde konuşuyoruz. Bu işin içerisinde birbirimize elbette ki dokunan kelimeler söylüyoruz, elbette ki ithamlarda bulunuyoruz, bu işin doğasında var. Bu birinci turdan sonra söylediğimiz sözlere binaen cevap hakkı doğuyor. Buna elbette hiçbir itirazım yok, ne olabilir ki, asla yok ama tekrar sıfır yeni bir başlık... Mesela Sayın Özel konuştu, bitti, bir tur dolaştık, cevap verdik, örneğin Gezi'yle alakalı yeni bir başlık açtı, Gezi meselesi. Bu davayı ben de takip ediyorum fakat bununla alakalı yeni bir başlık açtığınızda...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun Sayın Zengin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Benim kastım budur yani başlığı da ifade ederek söylüyorum. Baştan yaptığımız konuşmalar içerisinde, konuştuklarımızdan tamamen alakasız, yeni bir başlık açtığımızda, Sayın Özel, bütün alan bize kalmış oluyor. Bakın, daha hâlâ çalışmaya başlayamadık. Yoksa ben sizin yönetiminize ya da söz vermenize asla bir itirazda bulunmuyorum. Lütfen, yanlış anlaşılmak istemem.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bir rahatsızlığım yok, tam tersine, teşekkür ederim. Bunu önemsiyorum, insanların kelimeleri tüketmesini önemsiyorum çünkü bu, zaman meselesinden öte bir şey; karşılıklı olarak kelimelerimizi tüketmemiz, birbirimizi ikna etmemiz, ikna olmasak bile dinlememiz önemli bir şey. Ama bunu yaparken benim bahsettiğim, birinci turun dışında sıfır yeni başlıklar açmayı bu manada bir şov yapmak olarak görüyorum, bunu da ifade ediyorum.

Teşekkür ederim.