Konu:Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'nin görüşülmekte olan 90 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde HDP grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:93
Tarih:25/06/2019


Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'nin görüşülmekte olan 90 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde HDP grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; kısa bir açıklama yapmak istiyorum kanun hükmünde kararnameyle alakalı. Sayın Tiryaki konuşmasına başlarken şık bir giriş yaptı sağ olsun, devamında kanun hükmünde kararnameden bahsetti.

Şimdi, bahsettiği 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 2011 yılında çıkarılmış bir kanun hükmünde kararname. Bugünkü sistemde zaten kanun hükmünde kararname yok artık, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri var. Fakat daha evvelki sistemin kendi içerisindeki boşluk nedeniyle bütün kanun hükmünde kararnamelerin kanunlaşmadığını görüyoruz; Meclise sevkleri yapıldı, zaman içerisinde yapılmış ama kanunlaşmamış. O sebeple, bir devamlılık içerisinde olduğumuzu düşünüyorum -parlamenter sistem, devamında Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi- çok tabiidir ki Anayasa değişikliğinden evvel hayat bulmuş olan kanun hükmünde kararnameler var olmaya devam edecekler. Ve onlar da bakanlıkların yönetilmesinde bir suç, bir yanlışlık, bir kanunsuzluk anlamına gelmiyor; çok tabii bir şey. Bunun ben tekrar altını çizmek istedim.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Zengin.