Konu:Türkiye'nin geleceği için her şeyin milletin rızasının ve onayının alınarak yapıldığına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:93
Tarih:25/06/2019


Türkiye'nin geleceği için her şeyin milletin rızasının ve onayının alınarak yapıldığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, ben de son olmasını diliyorum çünkü artık bitirelim. Bu konu, bu tartışma burada defaatle yapıldı. Ben bir yıldır buradayım. Sayın Özel ne zaman nöbetçi olsa hep aynı noktaya geliyoruz. Daha evvelki arkadaşlarım bunu yaptılar, bu Anayasa'nın kabul edildiği süreçte yapıldı. Şimdi, biz millet iradesinden bahsediyoruz. E, artık bir nokta koymak lazım, sonsuza kadar bunu tartışacak değiliz. Türkiye'de yapılan her şey milletin iradesiyle birlikte, onun rızasını alarak, onayını alarak yapılıyor, bir şahıs için de yapılmıyor. Bu, Türkiye'nin geleceği için, bu ülke için, millet adına yapılıyor, burada zaten verilen kararlar da millet adına veriliyor. Bu sebeple yani bunları kullanırken artık tekrar tekrar aynı şeyler... Yani her bir kelimeye cevap da vermek istemiyorum.

Yemin teklifinden bahsettiler. Yani doğrusu, böyle bir şey için... Bir defa, böyle bir usul yok yani nereden çıkıyor bu, usulden bahsediyorsunuz? Biz burada bu işi yaparken arkadaşlarımızın yani faraziyeler üzerinden burada bir konuşma yapmıyoruz... Velhasılıkelam, burada milletvekili arkadaşlarımın bazısının kendi kanaatleri... Biz görüyoruz grupta her gün gelen teklifleri, arkadaşlarımızın konuya dair önerileri, çalışmaları... Biraz evvel ifade ettim, bazısı vardır, bir milletvekilimiz gelir, anlatır, ihtiyaca binaen olur. Mesela, bir kadın cinayeti üzerinden bu ülkede bir kanun yapıldı, bir kadın cinayeti üzerinden; pek çok vardı, bir tanesi ama öyle bir noktaya geldi ki "Artık yeter!" dedi insanlar. Devamında bakıyorsunuz, bakanlığın ihtiyacı vardır, şehrin ihtiyacı vardır... Velhasılıkelam, bütün buradaki mesele, bizim toplumda gördüğümüz...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın lütfen Sayın Zengin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - ...ihtiyaca binaen, içerisinde bulunduğumuz yeni sistem içerisinde bunu yapmaktır ve muvazaaya falan da ihtiyacımız yok. Biz yaptığımız her şeyi milletin gözünün önünde, aleni olarak yapıyoruz. Muvazaadan çok bahsedenlerin herhâlde kendileri muvazaalı işler yapıyorlar.

Teşekkür ederim.