Konu:Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve bakanların "teknokrat" denilerek değersizleştirilmesini haksızlık olarak gördüğüne ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:93
Tarih:25/06/2019


Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve bakanların "teknokrat" denilerek değersizleştirilmesini haksızlık olarak gördüğüne ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, şimdi çok dikkatle arkadaşımı dinledim. Yani öyle bir tablo var ki sanki biz milletvekilleri bakanları, Cumhurbaşkanını, onları gördüğümüzde selam bile vermeyeceğiz, hiç temas etmeyeceğiz. Normal şartlarda, bugün ben Grup Başkan Vekili olarak nöbetçiydim. Fakat yargı reformuyla alakalı, içinde her 2 bakanlıkta da bu konuda çalışan arkadaşlarımızın da olduğu... Şu anda komisyonlarda biz kanun teklifini görüşürken de altlığını oluşturmak için çalışan arkadaşlarımız nasıl ihtisas komisyonlarına geliyorlarsa bir müzakere safhası var bu kanun teklifinin buraya gelmeden evvel. Bir defa, kanunları biz yaptığımız zaman Meclis mi bu kanunları uyguluyor, hayata geçiriyor? Herhâlde Meclis hayata geçirmiyor, değil mi? Bunun bir uygulayıcısı var; uygulayacaklar bakanlıklar. Hâl böyle olunca belli bir bakanlığın, örneğin nafaka veya çocukların icrayla teslimi konusunda... Mesela ben de kendim bir avukat olarak çocukların bir yargı ekibi tarafından icrayla teslimini sıkıntılı görenlerdenim. Aile Bakanlığımızın bunu yapmasını çok daha anlamlı buluyorum fakat Aile Bakanlığımız bunu yaparken çok tabii olarak diyecektir ki: "Benim şartlarım şu, ben bu şartlarda bunu yapabilirim." Karşılıklı olarak fikir alıp vermek başka bir şey, hangi bakanlık hangi işi hangi safhada ne kadar yapacak, neyi öngörüyor, planlamasında ne var, yargı reformuyla alakalı yapılan işlerde bir bakanlığın...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Devam edin Sayın Zengin, buyurun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - ...kendine dair bir planlama yapması başka bir şey, burada kanunu bizim yapmamız, bu kanunları milletvekillerinin teklif etmesi başka bir şey ve bunların birlikte, koordineli olması gerekiyor.

Biraz evvel ifade ettim, şurada kanun yaparken bile sadece iktidarla olacak bir iş midir? İktidar, muhalefet beraber yapıyoruz. Aynı şekilde, bir kanun teklifinin hayat bulmasına kadar geçen safhada elbette ki bakanlıkların konuya dair ihtiyaçları olur -çünkü onların ihtiyacı da çok önemli, hangi şeye ihtiyacı var- sadece onların ihtiyacı değil, zaman zaman toplumun ihtiyacı, zaman zaman milletvekilinin. Biz burada bölgesel kanunlar da yaptık. İşte, çok yeni, Nevşehir'le alakalı hep beraber bir kanun teklifini hayata geçirdik. Bunu yaparken bazen bireylerin, bazen bir ilin, bazen bir bakanlığın ihtiyacına binaen bizler çalışmalar yapıyoruz. Bir ekip çalışmasıyla ancak gerçek bir çalışmaya ulaşabiliriz.

Daha evvel birkaç defa söylemiştim ama Sayın Özel bu ifadeyi tekrar tekrar kullanıyor. Bakanlara "teknokrat" diyerek değersizleştirmeyi Türkiye'de çok büyük bir haksızlık olarak görüyorum. Bakan bakandır, vekil vekildir, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanıdır; herkesin de bunu öğrenmesi lazım.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler.