Konu:Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:93
Tarih:25/06/2019


Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Sayın Özel ifade ettiler, ben üzerine birkaç şey söylemek istiyorum, cevaba binaen.

Bunun ilk defa olduğunu ifade ettiniz, ilk defa değil. Ben çok iyi hatırlıyorum, Meclis ilk açıldığında, Adalet Komisyonunda ilk savunmamızı, kanunla alakalı görüşmelerimizi yaparken ben de bizzat oradaydım, Sağlık Bakanlığında hakeza oldu; bu, ilk defa olan bir şey değil. Zaten olması gerekeni yapıyoruz. Olması gerektiği hâliyle ihtisas komisyonlarımız çalıştı; orada muhalefet partileri, iktidar partisi kanun tekliflerini veren milletvekillerimiz, her bir vekilimiz konuya dair itirazlarını ya da olması gerekenleri ifade ettiler.

Şimdi, muvazaa, tabii, iddialı bir ifade, bir suç. Biz muvazaalı bir iş yapmaktan imtina ederiz. Niçin muvazaalı iş yapalım? Muvazaaya gerek yok. Hepimiz buradayız ve Mecliste yaptığımız işlerde, her ne kadar teklifi iktidar partisi vermiş olsa da günün sonunda aslında, bu işi bitirdiğimizde...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Devam edin Sayın Zengin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - ...kanunu yapma sürecinin tamamı ortak çalışmamız yani yapılan çalışma aslında eğrisiyle doğrusuyla her birimize ait; iktidara, muhalefete ait ortak bir çalışma, böyle görmek lazım. Burada bir muvazaa değil, gruplarla da görüşerek daha süratli, bu manada daha hızlı bir netice almaya dair bir mesele var ama nihayetinde, hiç dolanmaya gerek yok, hangi konuya dair hangi itiraz varsa bunları burada açık yüreklilikle konuşacak bir ortama sahibiz diye düşünüyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkürler.