Konu:Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine, Askeralma Kanunu Teklifi'nde milletin talepleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacının esas alındığına, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olunduğuna ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:92
Tarih:20/06/2019


Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine, Askeralma Kanunu Teklifi'nde milletin talepleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacının esas alındığına, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olunduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI İSMET YILMAZ (Sivas) - Teşekkür ediyorum Muhterem Başkanım.

Öncelikle, bütün parti gruplarımıza özellikle teşekkür ediyorum.

Gerçekten, milletimizin talepleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı esas alınarak öngörülebilir, sürekli, eğitim ve mesleki gelişim ihtiyacına göre, eğitimli insan gücünü de en etkin ve verimli şekilde kullanmayı amaçlayan bir askerlik yasasını öngördük.

Hukuk, yaşayan bir olgudur. Zamanın ihtiyaçlarını dikkate alarak gerekli değişikliklerin yapılması doğaldır; aksi hâlde hukuk işlemez hâle gelir. 1927 tarihli Kanun hiç değişmemiş gibi, hiç yapılmamış gibi "O zamandan çıktı, bu zamana kadar." diye... 1927'de çıktı, 1929'da 2 değişiklik yapıldı, 1932'de 2 değişiklik yapıldı, 1933'te 2 kere değişiklik yapıldı, 1934'te değişti, 1935'te değişti, 1936'da 2 kez değişti, 1937'de değişti, 1938'de değişti, 1940'ta 4 kez değişti, 1941'de 5 kez değişti, 1942'de değişti, 1943'te, 1944'te 2 kez, 1947, 1950, 1952, 1955, 1956'da 2 kez, 1961'de 4 kez değişti, 1962'de değişti, 1963'te 3 kez değişti, 1967'de 2 kez değişti, 1970'te, 1974'te, 1975'te, 1976'da, 1978'de, 1982'de 2 kez değişti, 1983'te değişti, 1984'te 3 kez değişti, 1985'te, 1987'de, 1989'da değişti; dolayısıyla, bu değişti, değişme normal. "İlelebet, yirmi yıl, otuz yıl, kırk yıl, elli yıl sürecek -hiç dokunulmazsa- çok iyi bir kanun yaptık, bundan öncekini yapanlara teşekkür ederiz, biz bunu biraz daha değiştireceğiz." sözü ne hayatın gerçeğine uyar ne de hukukun gerçeğine uyar.

Yine bir başka arkadaşım "kısa dönemli Bakanlık" dedi. Sizin milletvekilliğiniz kadar ben Bakanlık yaptım, 24'üncü Dönemden beri... (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Millî Savunma Bakanlığı?

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI İSMET YILMAZ (Sivas) - Millî Savunma Bakanlığı, çok net. 61'inci Hükûmette, 62'nci Hükümette ve 64'üncü Hükûmette Millî Savunma Bakanlığı...

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Kaç ay?

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI İSMET YILMAZ (Sivas) - Kaç ay değil, altı yıl.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Millî Savunma Bakanlığı?

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI İSMET YILMAZ (Sivas) - Evet, evet, evet. İki yıldan fazla Millî Eğitim Bakanlığı, altı yıla yakın da Millî Savunma Bakanlığı yaptım. Dolayısıyla, bir söz söylerken doğru olup olmadığını bilmek lazım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI İSMET YILMAZ (Sivas) - Bitireceğim, bir dakika efendim.

Sayın Başkanım, NATO'da şu andaki asker mevcudumuz Amerika'dan sonra 2'ncidir. 106 bin kişi terhis olsa dahi yine, NATO'nun Amerika'dan sonraki 2'nci büyük ordusuyuz. Bizim profesyonellerimizin tamamı NATO'da 2'nci büyük ordu olmak için yeterlidir. Bizden sonra 3'üncü sırada olan Fransa'nın 208 bin, Almanya'nın 180 bin, İtalya'nın 175 bin -NATO'dan dün alınmış rakamlar- Birleşik Krallık'ın 137 bin, İspanya'nın 118 bin, Yunanistan'ın 106 bin, Polonya'nın 105 bin, yeni girdi, Karadağ'ın 1.500 askeri var, Lüksemburg'un 800 askeri var. Bir de ülke var... Birisi kalktı söyledi "Asker sayısı NATO'yu etkiler." diye, oysa bilse ki NATO'da hiç askeri olmayan NATO üyesi dahi var. Kimdir? İzlanda. İzlanda'da millî savunma bakanlığı dahi yoktur.

Dolayısıyla da mevcut ordumuz, bu ülkenin her zaman barış içerisinde, huzur içerisinde, sadece kendi ülkesinde değil çevresindeki uluslararası etkinliklere katılarak da NATO'da, Kıbrıs'ta, Kosova'da, Avrupa'da ve dünyanın her tarafında barışı sağlama konusunda uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak üzerine düşeni yapacaktır diyorum.

Tekrar bu yasanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum.