Konu:Askeralma Kanunu Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:90
Tarih:18/06/2019


Askeralma Kanunu Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekten de uzlaşılması gereken, bütün siyasi partilerin ortaklaşa çıkarması gereken, çok uzun süredir değişmeyen, zaman zaman birtakım ufak değişiklikler yapılan ama geneli üzerinde değişiklik yapılmayan bir kanun teklifi görüşüyoruz, Türk Silahlı Kuvvetleri Kanunu'nu görüşüyoruz.

Şimdi, burada düğmeyi yanlış iliklerseniz bugüne kadar böyle gelirsiniz. Evet, uzlaşıyla çıkaralım diyoruz; evet, problemleri birlikte görüşerek çıkaralım diyoruz ama bu, komisyona geldiğinde komisyondaki arkadaşlarımızın itirazlarını dinlemediniz. Dinleseydiniz komisyondaki arkadaşlarımızın itirazlarını -ki o itirazlar veya düzeltmeler, öneriler diyeyim, daha sonra da devam etti- şuna ihtiyaç duymazdınız: Millî Savunma Bakanının grupları tek tek dolaşarak onları anlatmasını, onlar için tekrar öneri almasına ihtiyaç duymazdınız. Hatta şuna da ihtiyaç duymazdık: Bugün bunu konuşmazdık çünkü bayramdan önce bu teklifi çıkarmış olurduk bu uzlaşıyı sağlamış olsaydık. Demek ki komisyonlar, "Sadece komisyona gelsin, komisyonda iktidar partisi milletvekillerinin oylarıyla kabul edilsin." diye kurulmuş organlar değil, "Orada enine boyuna konuları tartışalım, eksiklikleri giderelim, önerileri alalım ve düzeltelim."dir. Orada eğer işler doğru yürümüş olsaydı şimdi bu teklifi bugünlerde konuşmuyor, bayramdan önce -o çocukların beklediği ki 65 madde, aslında fıkralarla 89 madde olan bu teklifin bir maddesi daha çok tartışılıyor, konuşuluyor, askerdeki çocuklarımız, evlatlarımız, "kınalı kuzular" diyoruz ya onlar tarafından beklentiler o- bitirmiş olurduk, bayramda da anneleriyle babalarıyla bayramlaşmış olurlardı.

Şimdi -dediğim gibi- 89 madde var, 5'inci maddeyi geçirdik. Önce hayırlı olsun diyorum. Bu 89 maddeli teklifin içinde birçok kritik madde var -ki kritik maddeleri de biraz önce Grup Başkan Vekilimiz Sayın Engin Özkoç da ifade etti, 8-9 tane bizim tespitimize göre- ortaklaşa ve doğru bir şekilde, ortak önergelerle muhtemelen, onları da düzeltiyoruz. Teşekkür ediyorum ayrıca, böyle çalışmamız gerektiğini de söylüyorum. Eğer biz bunu bütün tekliflerde başarabilirsek insanların beklentilerini, vatandaşların bizlerden beklentilerini karşılamış oluruz; onlar, insanlar da, bize, gittiğimiz zaman alanlarda teşekkür ederler. Ama biz ne yapıyoruz? Bizim bir tane kanun teklifimiz kabul edilmiyor bu arada, bunu da söyleyeyim tırnak içinde. "İşte, iktidar partisinden geldi, efendim, siz bunu kabul edin. E, önergelerle CHP olayı tıkıyor." Hayır, tıkamıyor. CHP'nin mutlaka görüş bildirmesi gerekli maddeler var. Bakın, bu kanun içerisinde askerlik sürelerinin kısaltılması var, değil mi? Bir de Cumhurbaşkanına verilen yetki var. Bundan önce, eğer düzeltilmemiş olsaydı, Cumhurbaşkanı yüzde 50 artırabiliyor, yüzde 50 eksiltebiliyor; yani Cumhurbaşkanı, isterse askerliği birinci değişiklikle üç aya indirebilir, ikinci değişikle askerliği kaldırabilir. Böyle bir yetki veriyorsunuz ama düzelttik hep birlikte, getirilecek ortak öneride "altı ay" deniliyor. Doğrusu da buydu.

Yine, muafiyetler var, 45'inci madde muafiyetleri var. İşte, 45'inci madde muafiyetinde de aynı şey vardı, o da düzeltildi. Ortaklaşa oturduk, nedir doğru, hepimiz için doğru neyse onu yaptık. Bunun bileşenleri sadece siyasi partiler değil ki askerler var, çocuklarını askere yollayan vatandaşlarımız var, herkes var bunun içerisinde. Doğru da buydu.

Yine, baktığınızda bedelli askerlik bir ihtiyaç mı? İhtiyaç arkadaşlar; öyle karşı çıkarsınız, böyle karşı çıkarsınız. Coğrafyamız gerçekten tehlikeli bir coğrafya. Teknolojinin bu kadar arttığı ve artık beden savaşlarının yapılmadığı, teknolojik savaşların yapıldığı yerde, profesyonel kadroların savaştığı yerde bedelli askerlik olması gereken... İhtiyaç duyan zaten yeterince kontenjan bildirecek, "Bu kadar istiyorum." diyecek, bedelli askerlik... Ama burada bir eşitsizlik var, Anayasa'ya aykırılık var. Daha önce de söyledim, ücret konusu bedelli askerlikteki. Ücret konusu bana göre Anayasa'ya aykırı. Benim köyümdeki çocuk, çoban arkadaşım da bu bedelli askerlikten yararlanabilmeli, bir fabrikatörün çocuğu da yararlanabilmeli, bir milletvekilinin çocuğu da yararlanabilmeli, herkes yararlanabilmeli ama siz ücreti belli katsayılara, belli formüllere dayandırıp da tek bir ücret yaptığınız zaman olmaz. Dedik ki, önerdik: "Hane halkının gelirine göre bir katsayı, bir kademe belirleyin. Hane halkı 10 bin lira kazanıyorsa çocuğunun bedellisi şu olsun; 50 bin lira kazanıyorsa hane halkı, bedellisi 50 bin lira, 100 bin lira olsun ama 1 milyon lira kazanıyorsa da çok daha fazla olabilir." dedik. Bu önerimiz çok dikkate alınmadı. Ben bu öneri konusunda hâlen ısrar ediyorum.

Yine bedellinin bir ay yaptırılması bana göre doğru değil. Güzel bir önerimiz var aslında; AFAD'da değerlendirilmesi, orada bir eğitim alması şeklinde bir önerimiz var.

Bakın, çocuklarımız bir önceki bedelliye başvurdular, başvurdular ve sıra bekliyorlar. 2020'ye kadar sıra bekleyen, bu sıra nedeniyle askerlik yapacağı, yapması gerektiği için iş aramayan veya iş bulup da "Askerliğim var" diyen birçok insan mağdur oluyor, birçok genç mağdur oluyor bu işten. Buna da bir formül bulabiliriz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Akar, tamamlayalım lütfen.

Buyurun.

HAYDAR AKAR (Devamla) - Güzel bir önerimiz vardı orada da, eğer o öneri değerlendirilmiş olsaydı -bana göre 1 milyon, 1 milyon 200 bin kadar askerlik yapması gereken, tabii hepsi yapmayacak mutlaka ama, bir sayı var, birçok insan bu nedenle mağdur oluyor- bunu da düzeltebilirdik diyorum. İşte, niçin düğmeyi yanlış ilikledik diyorum? Başlangıçta bütün bunlar oturulup konuşulabilseydi, Komisyonda bir dayatma şeklinde değil de gerçekten fikirlerimize, önerilerimize önem verilip tartışabilseydik, belki bugün bunların hiçbirini konuşmuyor olacaktık ama bu gelinen noktaya da teşekkür ediyorum, gerçekten teşekkür ediyorum. İktidar partisiyle, muhalefet partileriyle birçok konuda uzlaştık, çok az, bir iki nüans kaldı, onlar da halledilirse inanın Türkiye'de herkes mutlu olacaktır. Kanun dört dörtlük çıkmaz hiçbir zaman, mutlaka eksikleri olacaktır, bu eksiklikleri gördükçe de yine hep birlikte, doğru şekilde tamamlarız diye düşünüyorum.

Teşekkür ediyorum. (CHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)