Konu:İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:90
Tarih:18/06/2019


İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CHP GRUBU ADINA HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kurumlarından bir tanesi Kızılayı konuşuyoruz, Kızılay hakkındaki bir araştırma önergesini konuşuyoruz. Niçin bu noktaya geldiğimizi birazdan söyleyeceğim.

Kızılayın kuruluşuna bakarsanız, Osmanlı'ya dayanıyor ve yaptığı işlere bakarsanız, savaşta da barışta da mutlaka bir şeyler yapan bir kuruluşumuz, yardım kuruluşumuz. Neler yapıyor? Selde yapıyor, doğal felaketlerde yapıyor, depremde yapıyor ve savaşlarda yapıyor Kızılayımız. Kızılay genelde bağışlarla yürüyen, gönüllülük esasına dayanan, merkezi hariç, diğer tarafı yani şubeleri gönüllülük esasına dayanan fahri bir kuruluş, şubeleri var ve insanlar "Ben burada çalışmak istiyorum ve faydalı olmak istiyorum." diyor. Bağışları daha çok nereden alıyor? Kurbandan alıyor ve kan bağışlarıyla yapıyor. Biraz evvel İYİ PARTİ Grup Başkan Vekilimizin dediği gibi, Kızılay bu bağışları toplarken "Siz AK PARTİ'li misiniz, CHP'li misiniz, HDP'li misiniz, MHP'li misiniz?" diye sormuyor, kan vermek isteyen herkesten kan alıyor ya da kurban bağışında bulunmak isteyen herkesten kurban bağışı alıyor. Ama şu andaki mevcut yönetimi, inanın, diğer kurumlar gibi, aynı YSK gibi ve Sayıştay gibi, bu olmaması gereken, gönüllülük esasına dayanan Kızılayı da AKP'nin bir kuruluşu hâline dönüştürmüş.

Evet, 617 şube kapatılmış. Niçin kapatılmış? Çünkü bu yolsuzluk ve usulsüzlükler nedeniyle, açılan davalar nedeniyle, mevcut delegelerin, şube başkanlarının oy kullanmasını önlemek için kapatmışlar 617 şubeyi ve mahkeme kararında bir olağanüstü kongre olması gerektiği söylenmesine rağmen buraya kayyum atanmış -kayyumlardan biri de Binali Bey'in kardeşi, İstanbul Kızılay Şube Başkanı, 3 kişilik kayyum- ve olağanüstü kongre yapmaları gerekirken hızla şubeleri kapatmışlar, delegeliklerini düşürmüşler ve tekrar bir olağan kongre yaparak -olağanüstü yapmaları gerekirken- ne yapmışlar? Tekrar aynı yönetimi, aynı başkanı seçmişler.

Evet, villa kiralamış, teminat olarak villa almış, 12 bin dolara kiralamış üstelik bu villayı.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Yalı, yalı.

HAYDAR AKAR (Devamla) - Gerçekten, Kızılayın gelirleri veya bağışlar amaçları dışında kullanılmaya başlamış. Kızılay çok önemli. Niçin önemli? Biz çocukluğumuzda, hatırlayın, okullarda Kızılay Haftası kutlardık. Kızılay hepimizin kurumuydu ama şimdi bu Kızılay kimin kurumu olmuş? AKP ve yandaşlarının kurumu hâline dönüştürülmüş. Arkadaşlar, bu Kızılay bize lazım. Türkiye deprem bölgesi, Türkiye sellerle uğraşıyor. Bugün de her tarafta sel felaketleri yaşanıyor ve insanlarımız hayatlarını kaybediyor. İhtiyaç oluyor, çadıra ihtiyaç oluyor, battaniyeye ihtiyaç oluyor, bu, tamamen Kızılay tarafından karşılanıyor. Savaşta, yine aynı şekilde, askerlerimizin en büyük destekçileri, Kızılay'ın gönüllüleri. Bunlar parayla çalışan insanlar değil, Kızılaya gelip "Ben gönüllü olmak istiyorum. Gönüllü hizmet etmek istiyorum." diyen insanlardan oluşuyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Akar, toparlayın lütfen.

HAYDAR AKAR (Devamla) - Bitiriyorum Başkanım.

Siz bu kurumları siyasallaştırırsanız, AKP'nin bir kurumu hâline dönüştürürseniz, yarın ne bir gönüllü bulursunuz ne de bağış yapan bir vatandaş bulursunuz. Onun için buradan size seslenmek istiyorum: Gelin, bu önergeyi birlikte kabul edelim ve içeriğini araştıralım. Gerçekten bunlar oluyorsa Kızılayı yeniden düzenleyelim, siyaseti Kızılaydan uzaklaştıralım; uzaklaştıralım ve özerk bir kuruluş hâline dönüşsün eskiden olduğu gibi, sizin iktidarlarınızdan önceki dönemlerde olduğu gibi ve her vatandaşın yardımına koşsun, askerimizin yardımına koşsun.

Bakın, bugün Askerlik Kanunu'nu görüşeceğiz. Tabii ki bu kanunun içerisinde Kızılay yok ama Kızılayın en büyük destekçi kurumlardan bir tanesi olduğunu bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.

Evet, Kızılay eski hâline döndürülmeli, Kızılay gerçekten herkesin ortak kurumu hâline dönüştürülmeli diyor, sevgiler saygılar sunuyorum. (CHP ve İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)