Konu:Mersin Milletvekili Baki Şimşek ile İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:88
Tarih:12/06/2019


Mersin Milletvekili Baki Şimşek ile İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI İSMET YILMAZ (Sivas) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Öncelikle Mersin Milletvekilimiz Baki Bey'in sorusu: İlk, askere giderken mi ikinci altı aya müracaat edecek, yoksa altı aylık süreyi tamamladıktan sonra mı? Kanundaki düzenlemeye göre birinci altı aydan sonra. Zira 5'inci maddenin (3)'üncü fıkrasında "sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle..." Yani kendisi talep eder ama komutanın, bunun kalmasının ikinci altı ayda bize ilave bir katkısı, faydası olmayacak şekilde bir düşüncesi olabilir.

Yine "Birlik Komutanlığınca hakkında olumlu nitelik belgesi doldurulmuş olmak..." Yine kanunun bu maddesinde geçiyor. Dolayısıyla ikinci altı ay olarak geçiyor.

Yine, ihtiyaç nereden çıkıyor hesabında... Şimdi, Silahlı Kuvvetlerin bir norm kadrosu var, o norm kadroyu konuşuyoruz. Fakat bu norm kadro şu ana kadar hiç dolmadı. Hiç olmayan şeyleri düşünüyoruz. Bundan önce -daha önce de ifade ettim- sözleşmeli asker sayısı bu kadar değilken, uzman erbaş sayısı bu kadar değilken bile siyasilerin "Bu askerlik süresi altı aya düşsün." diye kanun teklifleri var. O zaman biz sadece... Uzman erbaş, artı sözleşmeli erbaş 100 bin kişi. 100 bin kişilik profesyonel ordu İngiltere'nin profesyonel ordusuna denk, Fransa'nın profesyonel ordusuna denk.

Bakın, mevcut kanunlarda da her dönem bedelli askerlik var ama hiçbir zaman bedelli askerlik uygulanmadı. Niçin uygulanmadı? Çünkü bedelli askerliğin uygulanabilmesi için Genelkurmay Başkanlığının ihtiyaç fazlası olduğunu beyan etmesi lazım. İhtiyaç fazlası olduğunu beyan ettiklerinin arasından kimileri kamu kurumlarında çalışır -işte öğretmen olarak çalışanlar, onda veya başka yerlerde ama şu ana kadar uygulama öğretmende oldu- kimileri de isterse bedel ödeyenler arasından yapılır, diyor. Ama şu ana kadar Silahlı Kuvvetler bu kanun çıktığından itibaren hiç "Benim ihtiyacım fazla." demedi. Dolayısıyla da ne yaptık biz? Hep yasaları çıkardık. Niçin? Toplumun talebi için. Mevcut yasa varken Genelkurmay "ihtiyaç fazlası" diye bir açıklamada bulunmadığından, biz her zaman özel olarak bedelli askerlik yasası çıkardık.

Bedelli askerlik yasası aslında toplumun bir ihtiyacıdır ve Osmanlı döneminde de vardır. Biraz önce de gösterdiler arkadaşlar, veririz de dolayısıyla onun için de şarkılarımıza da girdi "Zenginimiz bedel verir, askerimiz fakirdendir." diye. Bu, bu dönemin de şarkısı türküsü değildir, ta Osmanlı döneminden gelir ama şunu da söylemek lazım yine: Profesyonel ordu... Biz, ideal olanın karma sistem olduğunu söylüyoruz. Her ne kadar bir arkadaşımız "Her Türk asker doğar. Türk ordusu, ordu millet kaynaşması vardır..." E ama bir de işin uzmanlığı vardır, ihtisası vardır. Dolayısıyla Türkiye'nin şu an yakalamış olduğu yüzde 50, yüzde 50; profesyonel ordu, artı gönüllü katkısıyla birlikte iyi bir oranı yakaladığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla da ilk kadro oranına bakarak Silahlı Kuvvetlerin bu kadar bir ihtiyacı vardır diye söylemenin doğru olmayacağını düşünüyorum. Bu ana kadar hep bedelli yasaları çıkarıldı hem de 4-5 sefer. Bunlar çıkarıldıktan sonra, Genelkurmay veya Silahlı Kuvvetlerden "Siz bunu çıkarttınız da benim şu işim aksadı." diye de bir şikâyet olmamıştır.

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.