Konu:HDP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:88
Tarih:12/06/2019


HDP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CHP GRUBU ADINA HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında araştırma önergesi, doğru bir önerge ama eksik bir önerge. 31 Mart öncesi kayyum ve AKP'li belediyelerin araştırılması talep ediliyor. Bence tüm belediyelerin araştırılması talep edilebilirdi, doğrusu da buydu çünkü bizim muhalefet partileri olarak en ufak bir şüphemiz yok belediyelerimizden çünkü beş yıl görev yaptıkları sürece İçişleri Bakanlığının müfettişlerinin, Sayıştayın da tepelerinde, hatta belediyenin standart memuru gibi orada çalıştıklarını hep beraber yaşadık, gördük. Burada baktığınız zaman denetlenemeyen kısım, AKP belediyeleri. Niye denetlenemiyor? Çünkü biraz evvel de arkadaşlarımın izah ettiği gibi, merkezîleşen, her şeyi merkezden idare eden bir sistem var. Bu sistemi kuranlar şununla gelmişti: Yasakları bitireceklerini ifade etmişlerdi, yoksulluğu ve yolsuzluğu bitireceklerini ifade etmişlerdi. Hep söylüyorum, 2Y daha eklediniz, yağmayı eklediniz ve yalanı eklediniz. Yağmanın da en çok yaşandığı kurumlar belediyeler. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesinde on sekiz günlük bir iktidar döneminde, belediye başkanlığı döneminde yandaş vakıflara -yandaş vakıflar diyorum çünkü siyasi erklerin teyzesinin çocukları, amcasının çocukları, oğullarının yer aldığı vakıflar- nelerin aktarıldığını hep birlikte görüyoruz ve yaşıyoruz. Şimdi, böyle bir durum varken bu önergeyi aslında bütün siyasi partilerin birlikte kabul edip benim belediyem, senin belediyen demeden ne yapmamız gerekiyor? Araştırmamız gerekiyor. Araştıralım ki Türkiye bilsin. Niye bilsin? Eğer Melih Gökçek görevden alınmışsa -istifa etmiş demiyorum- Kadir Topbaş görevden alınmışsa, Bursa Belediye Başkanı, Ordu Belediye Başkanı görevden alınmışsa bunların icraatları döneminde hangi işlerle meşgul olduğunu tüm kamuoyu öğrenmelidir ki zaten Ankara'da yavaş yavaş çıkıyor; 1 milyonluk bir ihaleyi 188 bin liraya yapan bir belediyeyi hep beraber görüyoruz, nasıl borçlandırdıklarını görüyoruz. Biraz evvel eski belediye başkanımız -çok tecrübeli tabii- "Belediyeler en az..." diyordu ama aslında belediyeler en çok yolsuzluğun yapıldığı kurumlar hâline dönüştürülmüş hem de iktidar belediyeleri tarafından yapılıyor bu yolsuzluklar. İşte gelin, birlikte anlaşalım "Hodri meydan!" diyorum, çıkalım araştıralım, kurulsun burada komisyon, Ankara'da neler olmuş, İstanbul'da neler olmuş hep beraber görmüş oluruz ve yaşamış oluruz.

Şimdi, sevgili arkadaşlar, bir yarış var İstanbul'da ve yine Beylikdüzü Belediyesinde, 2015 yılında AKP'den sıralamaya girmiş bir milletvekili adayı olan kamu görevlisi, kamudan istifa edip sıralamaya girmiş bir kamu görevlisi liderliğinde 15 kişilik bir heyet, müfettiş heyeti, bilirkişi heyeti incelemelerde bulunuyor. Niye bulunuyor, ne yapmaya çalışıyor? Son yedi yılı inceliyorlarmış.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Devam edin, toparlayalım.

HAYDAR AKAR (Devamla) - Aldığım bilgiye göre de 2014'ten bu yanaki evrakları istiyor. Alnımız ak, alnımız ak, yedi ceddini inceleyebilirsiniz, bütün belgeleri inceleyebilirsiniz ki insan kaynaklarından satın almasına kadar, iç yazışmaya kadar inceliyorlar. Çünkü niye rahatız? Beş yıldır uyguladığınız baskılardan dolayı rahatız, beş yıldır Sayıştay tarafından incelendiği için rahatız, beş yıldır, adını anımsayamadığım İçişleri Bakanının özel görevlendirmesi nedeniyle denetlendiğimiz için rahatız. İnceleyebilirsiniz, sakınca yok. Hadi gelin İstanbul'u inceleyelim, hadi gelin Ankara'yı inceleyelim; var mısınız? Olmazsınız; birlikte olursanız yandaşlarınız, çocuklarınız, akrabalarınız çıkar diyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. (CHP ve İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)