Konu:İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:88
Tarih:12/06/2019


İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA ADNAN GÜNNAR (Trabzon) - Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Konuşmama başlamadan önce de Tunceli'de şehit olan güvenlik güçlerimizin ailelerine, milletimize başsağlığı diliyorum, mekânları cennet, makamları yüce olsun diyorum.

Değerli arkadaşlar, İYİ PARTİ grup başkan vekilimizin vermiş olduğu önergeyle ilgili söz almış bulunmaktayım.

Bu öneriyi gerekçeleriyle birlikte dikkatlice incelediğimizde, Sayın Yavuz Ağıralioğlu'nun, ne yazık ki inceleme yapmadan, bilgiye ve belgeye dayalı olmadan, sırf gerekçe olsun diye, siyasi üsluba yakıştıramadığım gerçek dışı ifadelerle bu öneriyi verdiğini görmekteyim. Şöyle ki, kısaca bunlara değinmek istiyorum. Deniliyor ki: "Sayın Bakan göreve geldikten sonra şehit sayısında artış olmuştur." Sayın Bakanımız ve AK PARTİ hükûmetleri, göreve geldikten sonra terörizmle mücadelede her türlü yolu denemiş ve neticesinde büyük başarılara imza atmışızdır fakat bütün dünya, Avrupa'sından Amerika'sına varıncaya kadar bütün dünya...

METİN ERGUN (Muğla) - Daha bugün şehit var.

ŞENOL SUNAT (Ankara) - Bir sürü şehit var.

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, lütfen...

ADNAN GÜNNAR (Devamla) - ...İstanbul seçimlerini de bahane ederek AK PARTİ'nin bu başarılı süreçte başarısız olması için gayret ederken 1 Eylül 2016 tarihinde İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu göreve geldikten sonra yaklaşık 528 şehit vermişken bunu 1.166 sayısıyla ifade etmeniz, en azından rakamları okuma açısından, sizin, gerçek dışı verilerle bu öneriyi verdiğinizin bir göstergesidir. Gönül arzu eder ki hiç şehit vermeyelim ama söz konusu vatansa hepimiz şehit olmaya hazırız. Bu konuda, Türk milleti, mazisinden beri bugüne kadar aynı güç, aynı anlayış, aynı millî duruşla devam etmektedir.

Bakın, bugün 2 şehit verdik. Biz, bu 2 şehidimizi verdiğimizde, onların siyasi temsilcileri ve PKK'nın sözde yetkilileri, İstanbul seçimlerinde Sayın Binali Yıldırım'ın seçimleri kaybetmesi için birtakım görüşler, stratejik taktikler vermekte ve çalışmalarını devam ettirmekteler.

ŞENOL SUNAT (Ankara) - Bebek katiliyle kim görüşüyor?

ADNAN GÜNNAR (Devamla) - Evet, sizden beklentim şudur: "Biz, Kandil'dekilerin olduğu yerde olmayız." söylemidir. Biz, İYİ PARTİ'den de bunu bekliyoruz. Çıkın, deyin ki: "Kandil benim düşmanımdır. Düşmanımın düşmanı da dostumdur."

YAVUZ AĞIRALİOĞLU (İstanbul) - Sen daha önce böyle bir şey duydun mu?

ADNAN GÜNNAR (Devamla) - Evet, değerli arkadaşlar, ayrıca maddeye bağlı ölümlerden bahsediyorsunuz.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU (İstanbul) - Bizden daha önce "Kandil bizim dostumuzdur." diye bir şey duydunuz mu?

ADNAN GÜNNAR (Devamla) - Burada da "Büyük bir başarısızlık var." diyorsunuz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Genel Kurula hitap edelim.

Devam edin, toparlayalım.

ADNAN GÜNNAR (Devamla) - İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun döneminde 941'den 581'e düşmüştür maddeye bağımlı ölüm.

ŞENOL SUNAT (Ankara) - Batıyorsunuz.

ADNAN GÜNNAR (Devamla) - Bu mücadeleyle birlikte 58.356 suçlu, uyuşturucudan tutuklanmıştır. Bunlar basit değil.

Değerli arkadaşlar, asayişte aydınlatma tüm suçlarda yüzde 36,5 iken İçişleri Bakanımız döneminde yüzde 46,1'e yükseltilmiştir. Hırsızlık, Türkiye'de günlük 282'den 178'e düşmüştür. Verilerinizi gözden geçirmenizi istirham ediyorum.

"Neden siyasi olarak sahalarda İçişleri Bakanı yer almaktadır?" denilmiştir. Evet, Türkiye'nin bütünlüğü için, Türkiye'nin geleceği için, aziz milletimizin geleceği için, bütün düşmanlarımıza ders vermek adına Bakanlığın görevlerinden biri de kamu düzenini, genel ahlakı ve Anayasa'da yazılı hürriyetleri korumaktır.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU (İstanbul) - Bakan Yardımcınız bize "Yunan" diyor ama.

ADNAN GÜNNAR (Devamla) - Ve bunları gerçekleştirirken düşmanlarımıza karşı topyekûn seferber olduk ve AK PARTİ'li, AK PARTİ üyesi Süleyman Soylu, diğer siyasiler gibi aynı şekilde...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ADNAN GÜNNAR (Devamla) - ...memleketi için, milleti için, vatanı için İstanbul seçimlerinde de Trabzon seçimlerinde de Türkiye'nin her seçiminde ve her yerinde olmuştur ve olmaya devam edecektir.

ŞENOL SUNAT (Ankara) - İftira atmaya devam mı edecek?

ADNAN GÜNNAR (Devamla) - "Bu niye böyle oluyor?" demek abesle iştigaldir.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)