Konu:Vefat eden 25, 26 ve 27'nci Dönem Denizli Milletvekili Kazım Arslan'a Allah'tan rahmet dilediğine ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin 69 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:87
Tarih:11/06/2019


Vefat eden 25, 26 ve 27'nci Dönem Denizli Milletvekili Kazım Arslan'a Allah'tan rahmet dilediğine ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin 69 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Ben, tabii, grup başkan vekili olarak şu anda buraya geldiğim için öncelikle CHP Grubuna, sizlere baş sağlığı dilemek istiyorum. Allah rahmet eylesin.

Devamında da Sayın Çelebi'ye bir teşekkür etmek istiyorum. Meclisimizde çok alışkın olduğumuz bir şey değil. Genel olarak birbirimize çok sert çıkışlar yapıyoruz. Kendi mesleğine, icra ettiği mesleğe dair, bir bütünlük içerisinde, meseleyi düşünerek kendi alternatif tezlerini, olabilecek ihtimalleri bir öneri olarak burada son derece uygun bir üslup içerisinde anlatmış olduğu için Sayın Milletvekilimize ben çok teşekkür ediyorum. Her birinin grubumuz olarak tekrar üstünden geçeceğiz. Zaten devamında da başka toplantılar beraber icra edeceğiz. Askerlik mesleği bizi birleştirecek bir mesele, beka meselesi öyle, memleketimizin geleceği meselesi böyle. O yüzden bu konunun böyle uzlaşma içerisinde, konuşarak, tefekkür ederek hayata geçmesi çok anlamlı. Ama, tabii, devamında şunu ifade etmek isterim: Kartal'la alakalı bir cümleden bahsetti Sayın Çelebi.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Devam edin Sayın Zengin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Müdahale edemediğimizi söyledi. Doğrusu, tabii, Kartal'la alakalı çok hızlı gelişen bir olay karşısında devletimiz bütün imkânlarıyla oradaydı; bunun altını çizmek lazım. Fakat önermiş olduğu mesele de önemli bir mesele çünkü bu manada bir aylık bir askerlik yerine böyle bir ihtimalin önerilmesi, farklı bir alternatif olması değerlendirilebilir bir konu ama Kartal konusuyla bence çok örtüşen bir mesele değil çünkü devletimiz bütün hizmetleriyle oradaydı diye düşünüyorum.

Teşekkür ederim, sağ olun.