Konu:HDP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:87
Tarih:11/06/2019


HDP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CHP GRUBU ADINA ÖZKAN YALIM (Uşak) - Doğru söylüyorsunuz.

Teşekkür ederim.

İlk önce, çok değerli milletvekili arkadaşlarım ve de bizi izleyen çok değerli vatandaşlarım; hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum.

Değerli Başkanım, Divanımızı da selamlıyorum.

İki gün önce vefat eden Denizli Milletvekili çok Değerli Ağabeyim Kazım Arslan'ı tekrar buradan yâd ediyoruz, kendisine Allah'tan rahmet ve de ailesine başsağlığı diliyorum.

Şimdi, biliyorsunuz, İstanbul Havalimanı dünyanın en büyük projesi olarak açıklandı, sıkıntı yok. Biz yapılacak olan doğru işlerin her zaman yanındayız, sıkıntı yok ama yapılan ihalelerde ve de yapılmış olan ihalenin yapım aşamasında ülkemizin, vatandaşlarımızın, 81-82 milyon vatandaşımızın ödediği vergiler acaba doğru şekilde ihalelerde kullanılıyor mu?

Değerli arkadaşlar, bakın, İstanbul Havalimanı yapılırken -ilk önce size şunu söyleyeceğim- yirmi beş yıllığına toplamda 22 milyar 150 milyon euroya beşli bir gruba verildi, biliyorsunuz. Hatta bu gruptaki birisi de "Milletin anasını bilmem ne yapacağım!" diyen o kişiydi, o zattı, o firma sahibiydi, biliyorsunuz. Onun için bu grubu, bu gruptaki herkesin ismini buradan saymama gerek yok ama milletimiz benim ne demek istediğimi anladı.

Şimdi, burada ilk önce size yolsuzluklardan bahsetmek istiyorum. Bir kere şu...

ASUMAN ERDOĞAN (Ankara) - Ama böyle konuşamazsın.

NİLGÜN ÖK (Denizli) - Terbiyesiz konuşma!

OYA ERONAT (Diyarbakır) - Ayıp!

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, karşılıklı olmasın.

ÖZKAN YALIM (Devamla) - İtirazınız varsa birazdan çıkar söylersiniz. Bu kelimeyi dedi mi demedi mi birazdan cevap verirsiniz.

ASUMAN ERDOĞAN (Ankara) - Böyle konuşamazsın.

ZAFER IŞIK (Bursa) - Protesto ediyorum.

BAŞKAN - Sayın Yalım, siz Genel Kurula hitap edin.

ÖZKAN YALIM (Devamla) - Şimdi, Cengiz İnşaatın sahibinden bahsediyorum, bakın, tekrar altını çiziyorum.

Değerli arkadaşlar, değerli vatandaşlarımız, şimdi, ihale yirmi beş yıllığına verildi ancak kırk iki ayda tamamlanması gerekiyordu. Ne oldu? On iki değil, yirmi dört ay yer teslimi geç yapıldı. Yani böylelikle yirmi beş değil, iki yıl daha fazla işletme hakkına sahip oldu firmalar. Bakın, kaybımızı size hemencecik net olarak söyleyeceğim, bunun altını çize çize de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu sebepten toplamda bakın, 2 milyar 90 milyon euro -iki yıl geç teslim edildiğinden dolayı- ekstra kazancı oldu bunların. Bakın, burası toplamda 10 milyar euroya filan mal oldu. Bu firmanın cebinden hiç para filan çıkmadı. Nereden geldi bu paralar biliyor musunuz? Bizim kendi bankalarımızdan. Bakın arkadaşlar, Ziraat Bankasından, Halk Bankasından, Garanti Bankasından, Finansbanktan gelen finansmanlarla yapıldı bu iş. Yani havadaki kuşu elin taşıyla vurdu birisi, "Milletin anasını bilmem ne..." diyen kişi zenginliğine ekstra koydu bir daha. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın Yalım...

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Temiz dile çağırın Başkan.

BAŞKAN - Sayın Turan, lütfen.

Değerli arkadaşlar, lütfen, grup başkan vekiliniz var.

ÖZKAN YALIM (Devamla) - Şimdi, sonuç itibarıyla, bu bölgedeki yaklaşık 66 tane göleti imha edip...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Yalım, tamamlayalım lütfen.

Buyurun.

ÖZKAN YALIM (Devamla) - Teşekkür ederim.

Bölgedeki göletler imha olduktan sonra deniz seviyesinden 90 metre yükseklikte yapılması gereken pist sadece 60 metre yükseklikte yapıldığından, 30 metre daha şişirilmediğinden dolayı yaklaşık 3 milyar euro da oradan kazandı. Toplamda ne yaptı biliyor musunuz? 5 milyar euro. Benim vatandaşımın ödediği vergileri siz bu firmalara peşkeş çektirdiniz. (CHP sıralarından alkışlar) Evet, siz peşkeş çektirdiniz çünkü kontrol etmiyorsunuz, işlerinizi doğru dürüst yapmıyorsunuz. Ulaştırma Bakanı denen zat hiçbir işe yaramıyor orada. Bunun sonucunda -bir kelime daha söyleyeceğim- havalimanı açıldıktan sonra... Sayın Bülent Turan, sizin cevap vermenizi bekliyorum, havalimanın içinde bir restoran var.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Niye ben cevap veriyorum.

ÖZKAN YALIM (Devamla) - Bu restoran kime ait? Sayın Bülent Turan, sizden bunun açıklamasını bekliyorum.

Teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım. (CHP sıralarından alkışlar)