Konu:Yargılama Sürelerinin Uzunluğu İle Mahkeme Kararlarının Geç Veya Kısmen İcra Edilmesi Ya Da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:31
Tarih:29/11/2012


YARGILAMA SÜRELERİNİN UZUNLUĞU İLE MAHKEME KARARLARININ GEÇ VEYA KISMEN İCRA EDİLMESİ YA DA İCRA EDİLMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT ÖDENMESİNE DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) - Sayın Bakan, bu hazırlık, uzun yargılama iddiasıyla sınırlı olan 3.500 başvuruyla ilgili. Bunları uzun tutukluluk, işkence, kötü muamele, yaşam hakkı ihlali gibi doğrudan bireyin canına dönük ve mülkiyet hakkıyla ilgili biçiminde sınıflandırdığımda 3.500 başvurunun dağılımı nasıldır?

Mülkiyet hakkı ihlali ile ilgili uzun yargılama, uzun tutukluluk sorunuyla ilgili uzun yargılama ve işkence, kötü muamele, yaşam hakkı ihlali gibi konularla ilgili yargılama. Bunun sayısal dağılımını öğrenebilir miyim?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Güler.