Konu:Ordu ve Giresun yaylalarında topyekûn yıkım yapıldığına, hayvancılık için, tarım için elli altmış yıldır kullanılan binaların yıkılmasının doğru olmadığına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:86
Tarih:30/05/2019


Ordu ve Giresun yaylalarında topyekûn yıkım yapıldığına, hayvancılık için, tarım için elli altmış yıldır kullanılan binaların yıkılmasının doğru olmadığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Ordu ve Giresun yaylarında, 2017 yılında imar affından faydalanıp parasını yatırarak yerini imar affına dâhil edenler başta olmak üzere, dedesinden babasından kalmış elli yıllık araziler üzerinde yüz yıllık binalar dâhil olmak üzere yıkım kararı alınmıştır. Ordu ve Giresun yaylalarında şu an topyekûn bir yıkım yapılmaktadır. Bunun gözden geçirilmesini istiyoruz. Yapılan binalar betonsa yıkılmasına tamam diyoruz ama elli altmış yıldır kullandıkları, hayvancılık için, tarım için kullanılan bu binaların yıkılmasını doğru bulmadığımızı ifade ediyoruz. Bu gözden geçirilsin diyor, teşekkür ediyorum.