Konu:İyi Parti Grubu Önerisi Münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:85
Tarih:29/05/2019


İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İYİ PARTİ GRUBU ADINA MUHAMMET NACİ CİNİSLİ (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünyanın incisi İstanbul'umuzun 566'ncı fetih yıl dönümü milletimize kutlu olsun. Peygamber Efendimiz'in iltifatına mazhar olmuş Fatih Sultan Mehmet Han ve tüm ecdadımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Sayın milletvekilleri, İYİ PARTİ olarak verdiğimiz araştırma önergesiyle ilgili partim adına söz almış bulunmaktayım. Önergemizin konusu, Kültür ve Turizm Bakanlığının Amerikan menşeli danışmanlık, halkla ilişkiler şirketi Ogilvy'le olan iş birliği.

Geçtiğimiz hafta Meclis gündemine gelen Turizmi Teşvik Kanunu'yla ilgili hazırlık yaparken araştırmalarım sırasında Kültür ve Turizm Bakanlığının bahsettiğimiz "Ogilvy" isimli yabancı şirketle çalıştığını gördüm.

Bu şirket, spesifik olarak turizm temelinde çalışmalar yapmıyor, halkla ilişkiler odaklı pazarlama çalışmalarında bulunuyor. Şirketin faaliyetlerine, başka kimlerle çalıştığına bakıp başarılı bir şirket midir diye araştırmamı derinleştirince şirketle Bakanlığımızın çalışmasının Sayın Bakan Mehmet Ersoy Beyefendi'nin Bakanlığa atanmasından sonra başladığını tespit ettim. Hâl böyle olunca, Sayın Bakanın sektördeki tecrübeleri sonucu bu şirketle çalışmasının normal ve isabetli olduğu düşünülebilir fakat görebildiğim kadarıyla, dünyada üç ülkenin danışmanlık hizmeti aldığı bu şirketten daha çok özel uluslararası şirketler, çokuluslu firmalar danışmanlık alıyorlar. Ogilvy'den danışmanlık alan şirketlerden biri de Sayın Bakanın şirketi. Bu, sır bir bilgi değil, Google'a giren herkes bu bilgiye ulaşabiliyor. Bugün hâlâ Sayın Bakanın şirketleri Ogilvy'le çalışıyor mu, bilmek isteriz.

Ayrıca, yine bu Amerikan şirketinde çalışan bir üst düzey yönetici Ogilvy'le çalışma akdi biter bitmez, hiç ara vermeden Sayın Bakanın şirketine transfer oluyor. Bütün bunların yanında, yine bu Amerikan şirketi, Bakanlığımızın Almanya ofisinden fonlanıyor, ödemeler Türkiye'den yapılmıyor. Edindiğimiz bilgiye göre, şirkete ayda 440 bin Türk lirası ödeme yapılıyor, ücret ödeniyor. Ayda 440 bin liralık ödemenin hangi hizmetler karşılığı yapıldığını bilmekte fayda var.

Şimdi diyeceksiniz ki: "Cinisli, memlekette neler oluyor, sen nelerle uğraşıyorsun?" Sayın milletvekilleri, vatandaşlarımızın gözünde siyaset kurumu değerini tamamen kaybetmeden, gelin lütfen, ülkemizde maalesef detay kalan bu gibi hadiseleri hep beraber önemseyelim.

Konunun maddi boyutu olduğu kadar manevi, yönetim şekli, teamüller boyutu da var ki bence ikinci kısım çok daha önemli. Son zamanlarda üzülerek görüyoruz ki devlet etme hususunda örselenmeler yaşanıyor. Devleti bir şekilde yönetenler var ama devlet adamı vasfını haiz kaç yöneticimiz mevcut? Büyük bir soru işareti. Umarım ki Sayın Bakanın şirketlerinin bu şirketle şu an hiçbir irtibatı kalmamıştır.

Diğer yandan, ülkemize devamlı seyahat uyarısı yapan bir ülke menşeli bu şirket ile Türkiye Cumhuriyeti devleti Bakanlığının iş birliği yapıyor olması onur kırıcıdır. Bunların yanında ve en önemlisi, bir devlet adamlığı, ciddi siyasetçi tavrı noksanlığıdır. Biz İYİ PARTİ olarak işinin çok ehli bile olsa zamanında veya hâlâ ticari bir münasebet içinde olduğu bir şirketi, kendi Bakanlığı döneminde Sayın Bakanının devlet işine bulaştırmamasını beklerdik.

Lütfen, unutmayalım ki çok ciddi devlet ve siyasi teamüllerin yaşatıldığı bir siyasi geleneğin mensuplarıyız. Geleneklerimizi yaşatmazsak kuralları, kanunları da yaşatamayız.

Daha iki gün önce andığımız merhum Başbakan Adnan Menderes oğullarına özel iş yapmayı yasaklamıştı. "Devletin kurumlarının imtihanlarına girin, çalışacaksanız devlette çalışın, hariciyeyi tavsiye ederim. Ben siyasetteyken siz özel iş yapamazsınız." demişti. Yine büyük siyasetçi Osman Bölükbaşı'nın, oğlu, devlet adamı merhum Deniz Bölükbaşı Bey'e benzer tavsiyelerini biliyoruz. On yıl kesintisiz bakanlık yapmış merhum Tevfik İleri Bey'in devlet işlerini özel işlerine karıştırmamayla ilgili hikâyelerini burada anlatmaya kalksam masal gibi dinleriz. Bunlara benzer daha nice örnekler verebilirim.

Hazine ve Maliye Bakanlığında McKinsey vakası, Tarım ve Orman Bakanlığında Sayın Bakanın müşavirliğini yaptığı bir Kanada şirketinin tarımsal faaliyetlerine, çıkarlarına uygun tasarrufta bulunması, bugün ise Kültür ve Turizm Bakanımızın bizatihi kendi şirketlerinin çalıştığı bir şirketle Bakanlığın iş birliği sevdası. Üzüldüğümüz konu, Sayın Bakanın şirketlerinin vaktiyle veya hâlâ ticari iş birliği yaptığı bir şirket ile kendi başında bulunduğu Bakanlığın iş birliği yapmasında herhangi beis görmemesi, hassasiyet göstermemesidir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUHAMMET NACİ CİNİSLİ (Devamla) - Müsaade eder misiniz.

BAŞKAN - Toparlayın Sayın Milletvekilim.

MUHAMMET NACİ CİNİSLİ (Devamla) - Teşekkür ederim.

Devlet yönetme anlayışımızdaki vurdumduymazlığın, laubaliliğe varan ciddiyetsizliğin bir örneğini dikkatlerinize araştırma önergesi olarak getirme ihtiyacını bu nedenle hissettik. Ogilvy şirketiyle Bakanlığımızın çalışmalarının detaylı olarak Meclise izahatını talep ediyoruz.

Ülke ve devlet yönetme anlayışımıza bir hatırlatma, katkı olması açısından siz değerli milletvekillerinin araştırma önergemize olumlu oy vermenizi temenni eder, saygılarımı sunarım. (İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)