Konu:Başpolis ve kıdemli başpolis memurlarının 26 Ekim 2018 tarihinde Emniyet Teşkilat Kanunu'na eklenerek yürürlüğe giren madde gereğince komiser yardımcılığına geçişte kaynaklanan mağduriyetin düzeltilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:85
Tarih:29/05/2019


Başpolis ve kıdemli başpolis memurlarının 26 Ekim 2018 tarihinde Emniyet Teşkilat Kanunu'na eklenerek yürürlüğe giren madde gereğince komiser yardımcılığına geçişte kaynaklanan mağduriyetin düzeltilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Başkan, bu arada cevap hakkımı kullanmak istiyorum daha sonra ama bu konu farklı bir konu.

26/10/2018 günü Mecliste torba kanunla kıdemli başpolisler ile başpolisler arasından kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 45 yaşından gün almamış, fakülte mezunu olanlardan, performansı iyi ya da çok iyi olanlardan, idari yönden son iki yılda kısa süreli ceza ile meslek hayatı boyunca uzun süreli durdurma cezası almamış olanlardan komiser yardımcısı yapılabileceğini kanunlaştırmıştık hep birlikte burada. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tüm sınavlarda yaş hesabı yılın ilk gününe göre yapılmasına rağmen başpolisler için yasanın çıktığı tarih baz alınmış ve bu nedenle de 600 başpolis mağdur edilmiştir. Aslında 5 bin başpolis ve kıdemli başpolis bulunuyor fakat bu çıkan kanunla sadece 1.200'ü sınav hakkını kullanabilmiş, 3.800 başpolis arkadaşımız mağdur edilmiştir. Bu mağduriyetin hep birlikte düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum, gereğini de yapacağını düşünüyorum Meclisin.

Teşekkür ederim.