Konu:(2/1381) esas numaralı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/31) münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:84
Tarih:28/05/2019


(2/1381) esas numaralı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/31) münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli arkadaşlarıma ve de bizi izleyen tüm vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz, özellikle son birkaç yıl ama geçtiğimiz yılın sonlarından itibaren milletimizin, ülkemizde bulunan 81 il, 970 ilçe ve de tüm köylerimizde, mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın, özellikle doğal gaz ve elektrik kullanan -doğal gazı tabii ki her yer kullanmıyor ama doğal gaz kullanan- vatandaşlarımızın 2018 yılında ödedikleri faturalar ve de 2019 yılındaki faturalarıyla ilgili sizlere bir kanun teklifi getirdim.

Şimdi, değerli arkadaşlar, bir kere şunu söylüyorum: Doğal gazın yüzde 97'sini ülke dışından satın alıyoruz yani KDV ödemiyoruz ülke dışından aldığımızdan dolayı. KDV ödemediğimiz, ülke dışından, ağırlığını Rusya'dan aldığımız doğal gazı üzerine yüzde 18 ekleyip vatandaşımıza satıyoruz. Ben de diyorum ki: Ülkemizde yaşayan vatandaşlarımız, ekonomik sıkıntıyı çeken birçok vatandaşımız ve birçok iş yerindeki işverenimiz hem doğal gaz hem de elektrik faturasını ödemekte zorluk çekiyor. Şu anda birçok vatandaş -bu ister Uşak'tan, ister Diyarbakır'dan, ister Urfa'dan, ister Antep'ten, ister Aydın'dan, hangi ili alırsanız alın- elektrik ve doğal gaz faturasını ödeyemediğinden dolayı evlerinde elektrikleri ve de doğal gazları kesik. Ben bu sebepten dolayı bir kanun teklifi getirdim. Bakın, bu kanun teklifi (2/1381) no.lu Kanun Teklifi, şu anda Meclisimizde, sizlere geldi. Sizlerin onayıyla ya onaylanacak yani özellikle AK PARTİ'li vekil arkadaşlarımızın biraz sonra oylamasıyla ya onaylanacak veya siz diyeceksiniz ki vatandaşa: "Hayır, siz faturalarınızı ödeyemiyorsunuz, umurumda değil." Bu kanun teklifini reddedeceksiniz veya vatandaşımıza en azından faturalarını ödemekte destek olmak adına KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürerek yüzde 10'luk bir destek vereceğiz.

Bakın, ben size birkaç tane örnek vermek istiyorum. Aynı evden bahsediyorum, aynı kişinin doğal gaz faturasından bahsediyorum: 2018 Aralık ayında 193,50 TL doğal gaz faturası öderken 2019 Mart ayında 225,40 TL yani yüzde 16,5'lik bir zamla doğal gaz faturasını ödemekte. Bunun yanında, bakın, aynı şekilde elektrikten bahsedeceğim, çok vahim. Burada işveren arkadaşlarımız, özellikle işverenler bu faturaları gördüklerinde doğru söylediğimi gerçekten tasdikleyeceklerdir. Bakın, 2018 Mart ayında bir iş yeri 3.041,80 TL elektrik faturası öderken 2019'da Mart ayında yani tam bir yıl sonra 5.719,50 TL ödemekte; bakın, tam tamına yüzde 50'nin üzerinde bir zam var.

Onun için, gelin, işverenimize, özellikle de ailelerimize destek verelim, KDV'nin yüzde 10'unu biz karşılayalım. Özellikle doğal gazı dışarıdan aldığımızdan dolayı ödemediğimiz KDV'yi milletimize yüklemeyelim diyorum. Onun için, gelin, buna siz de destek verin. Yani elektrik ve doğal gazda KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesi teklifimizi sizlerle paylaşıyorum. Bu sebepten dolayı, gelin, benim teklifime destek verin diyorum.

Değerli arkadaşlarımız, bunun yanında, biliyorsunuz, elektrik faturalarında TRT payı var. Bugün TRT payı artık gerekmiyor. Belki bu kanun çıkarıldığında ülkede sadece TRT vardı, TRT'ye destek gerekiyordu ama şu anda TRT yeterince kendi reklamını alıyor, gerekli ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu sebepten dolayı elektrik faturalarında kesilen yüzde 2'lik TRT payının da kaldırılmasıyla ilgili gerekli kanun teklifini verdim, o da burada. Aynı şekilde, gelin, elektrik faturalarından ve doğal gaz faturalarından yüzde 10'luk bir indirime gidelim ve de elektrik faturalarındaki yüzde 2'lik TRT payını kaldıralım. Tüm ülkemizde yaşayan vatandaşlarımız için elektrikte toplamda yüzde 12'lik, doğal gazda da yüzde 10'luk bir indirime gidilmesiyle ilgili bu kanunla ilgili desteğinizi bekliyorum diyorum.

Şimdi, ilimle ilgili bir sorun var, bunu oylamaya geçmeden önce...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZKAN YALIM (Devamla) - Sayın Başkanım, bir dakikaya ihtiyacım var.

BAŞKAN - Buyurun, toparlayın.

ÖZKAN YALIM (Devamla) - Değerli arkadaşlar, Uşak'la ilgili önemli bir sıkıntımız var. Özellikle Uşak ve Kütahya ilimizi kapsıyor. Uşak'ta bir tarafı Uşak'a dayanan, bir tarafı Kütahya'ya dayanan Murat Dağı'mız var. Bundan birkaç yıl önce bu gündeme gelmişti, bir firma -firmanın da ismini özellikle belirteceğim, Anadolu Export Maden Sanayi ve Ticaret Şirketi- burada altın madeni açmak istiyor. Buradan Uşak'taki tüm vatandaşlarımıza ve de Kütahya'da yaşayan vatandaşlarımıza, Menderes havzasındaki Murat Dağı'ndan gelen suyu kullanan Ege Bölgesi'ndeki tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum: Buradan Murat Dağı'nda bu firmanın altın madeni açmasına izin vermeyeceğiz. Çünkü Kütahya Valiliği 8 Mayısta ÇED raporunu onayladı. Firma sahiplerine sesleniyorum: Siz burada en ufak bir harekete geçtiğinizde tüm Uşak halkı olarak biz Murat Dağı'na yürüyeceğiz ve de orada bu madenin açılmasına izin vermeyeceğiz ve de Murat Dağı'nın suyunu sizlere zehirlettirmeyeceğiz diyorum. Uşak'ın üstü altından daha kıymetlidir diyorum.

Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)