Konu:İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:84
Tarih:28/05/2019


İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA MUHAMMET BALTA (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İYİ PARTİ grup önerisi üzerinde söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın milletvekilleri, Trabzon bir tarih, sanat, kültür şehridir, Trabzon aynı zamanda da ticaret şehridir. Ticaretin temel dayanaklarından bir tanesi de elbette ki tarım ürünleridir. Trabzon Türkiye'nin en küçük yüz ölçümüne sahip, 4.600 kilometrekare yüz ölçümü olan, aynı zamanda da coğrafyası çok zor olan, dağlık olan... Makineyle tarıma elverişli coğrafi alanları çok azdır. Yani Trabzon yüz ölçümünün özellikle yüzde 21'inde tarım yapılabilmektedir. Burada da yüzde 21'de de fındık üretimi ve çay üretimi yapılmaktadır. Fındık ve çay üretimine, tarım ürünlerine AK PARTİ'nin kuruluşundan bugüne kadar destek verilmektedir.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok erken unutuyoruz, 1 doların altında olan fındığın şu anda dünya ekonomisinin en zor şartlarında bile 3 doların üzerinde olduğunu unutmamamız lazım.

MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) - 5 dolar...

MUHAMMET BALTA (Devamla) - Diğer taraftan, biz hem fındık üreticisine hem çay üreticisine, tarım alanlarında hangi üretici olursa olsun 2002'den beri desteklemeler veriyoruz. Bir örnek vermek istiyorum özellikle fındıkla alakalı: Trabzon'da fındığa 1 milyar 140 milyon biz destek verdik. 2002'den 2018'e kadar toplam 1 milyar 382 milyon, fındık üreticisine alan bazlı destek verdik. Çay üreticisine de aynı destekler devam ediyor.

Burada, Trabzon'a hiç gitmeyen arkadaşlarımız da Trabzon'dan bahsediyor. Trabzon milletvekili arkadaşımız Trabzon'dan bahsederken sanki Trabzon böyle, hiç güvenilmeyen, huzursuz, işsizliğin had safhada olduğu, göçün olduğu bir şehir...

Değerli milletvekili arkadaşlarım, size bir örnek vermek istiyorum: Huzursuz şehre, ekonomisi zorda olan bir şehre 2002'de dışarıdan gelen turist sayısı 25 bin, 2018'in rakamlarını veriyorum, 400 bin Körfez ülkelerinden turist geliyor Trabzon'a. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) - Yaylaları sattınız ya!

MUHAMMET BALTA (Devamla) - 2002'de 300 bin yerli turist, 2018'de 1 milyon 200 bin kişi Trabzon'u gezmeye geliyor. Huzursuz olan, ekonomisi zor olan ve yatırım yapılmayan, zor şartlarda bırakılan bir ile, güvensiz bir ile insanlar gelir mi? Gelmez. Cazibe merkezine insanlar gelir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayın lütfen.

MUHAMMET BALTA (Devamla) - Arkadaşlarıma, Trabzon'a hiç gitmeyen arkadaşlarıma da buradan seslenmek istiyorum, fındığın ne olduğunu bilmeyen arkadaşıma da seslenmek istiyorum: Buyurun Trabzon'a gelin, Trabzon'da on yedi yılda yapılan yatırımları görün, yolları görün, havaalanlarını görün, üniversiteleri görün, tünelleri görün, kırsal alandaki köy yollarını, mahalle yollarını görün, oradaki insanların mutluluğunu görün ve dışarıdan gelen insanların nasıl bir büyük şehirde mutlu olduklarını görün, o zaman bu kürsüde çok daha farklı konuşursunuz. Yumurta küfesi sırtında olmayan burada çok rahat konuşur.

Trabzon milletvekili arkadaşım her buraya çıkışta "Biz çiftçinin yanındayız, biz üreticinin yanındayız, biz sanayicinin yanındayız." diyor. Doğru, teşekkür ediyoruz kendisine, kendisini de severim ama sözle olmuyor, lafla peynir gemisi yürümez! Çiftçinin yanında olmak, sanayicinin yanında olmak... 4 organize sanayi bölgesini Trabzon'a kurup 58 ülkeye eğer ihracat yapan sanayici varsa, onun yanında duruyorsan, onun önünde, onun emrinde Ankara'da her sıkıştığı noktada yanında oluyorsan o da emrinde olmaktır.

Ben bu duygu ve düşünceler içerisinde tekrar arkadaşıma da teşekkür ediyorum, bize de burada cevap verme hakkı oldu. Ramazanınızı tebrik ediyor, bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum. Selamlar, saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)