Konu:28 Mayıs Millî Mücadele Dönemi'nin ilk ulusal belgesi olan Havza Genelgesi'nin yayımlanmasının 100'üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:83
Tarih:27/05/2019


28 Mayıs Millî Mücadele Dönemi'nin ilk ulusal belgesi olan Havza Genelgesi'nin yayımlanmasının 100'üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ORHAN KIRCALI (Samsun) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan yola çıkarak 19 Mayıs 1919'da Millî Mücadele'mizi başlattığı Samsun'umuza ulaşmasının ardından 25 Mayıs 1919'da Havza ilçemize geçmiştir. Burada Millî Mücadele Dönemi'mizin ilk ulusal belgesi olan Havza Genelgesi yayınlanmıştır. Bu genelge, işgallere karşı resmî tepki olması sebebiyle büyük bir öneme sahiptir. Genelgeyle halkın işgallere tepki göstererek millî bilincin uyandırılması amaçlanmıştır. Böylelikle kurtuluş mücadelemiz somutlaştırılarak mücadele ruhu ete kemiğe bürünmüştür.

Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum