Konu:CHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:82
Tarih:23/05/2019


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA RECEP ÖZEL (Isparta) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisinin vermiş olduğu öneri üzerine söz aldım. Tabii, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Sayın Tezcan burada gerekçenin 11 sayfalık bölümüne burada "vicdansızlar" diye bir bölüm ayırdı. Şimdi o "vicdansızlar" diye söylediği hâkimlerin 4'ünü vicdanlı olarak kabul ettiğini de bir kısmının da 2017 tarihinde verilen kararda da yine vicdansızlıkla itham ettiğiniz hâkimlerden olduğunu sizlere bildirmek istiyorum. O zaman "vicdansız" dediklerinizi şimdi vicdanlı hâle getirmişsiniz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Takke nerede, takke? Fetullah'ın takkesi nerede?

RECEP ÖZEL (Devamla) - Şimdi, kararı beğenmeyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz hatta ağır da eleştirebilirsiniz ama yüksek yargı mensubu hâkimlere o ifadeleri ben burada kullanmaktan kendimi sakınıyorum, onu ağzıma dahi almak istemiyorum, o ithamlarda hiçbir hukukçunun bulunmaması gerekiyor.

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Kendileri vicdansız!

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Takke, takke...

MÜZEYYEN ŞEVKİN (Adana) - YSK kararını niye sizden öğreniyoruz Başkandan önce? YSK kararını niye Başkandan değil, sizden öğreniyoruz?

RECEP ÖZEL (Devamla) - Şimdi, bakın, 7 yüksek mahkeme yargıcımız olumlu yönde, 4'ü de ret yönünde oy kullandı. Bunların hepsinin görüş farklılıkları en doğal, olabilir, gerekçeyi beğenmiyor olabilirsiniz. Şimdi, 200 sayfalık kısmının nelerden ibaret olduğunu eğer okusaydınız iyi anlayabilirdiniz. Anlamak istemediğiniz noktadan işe bakıyorsunuz. (CHP sıralarından gürültüler)

MÜZEYYEN ŞEVKİN (Adana) - Ya, vicdanınıza sığınıyor musunuz?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Recep, patron söylemiş, sizin patron, "Adamına göre adalet uygulayan çeteden çok çektik." diyor.

RECEP ÖZEL (Devamla) - O 200 sayfalık bölümde, kısıtlı olan seçmenlerin hangi sandıkta oy kullandıklarını söylemeyecek miydi?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Bir şey söylemiş sizin patron, "çete" demiş, "çete"; bak, "çete" demiş.

RECEP ÖZEL (Devamla) - Ölü seçmenlerin hangi sandıklarda oy kullandıklarını söylemeyecek miydi?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - "Adamına göre adalet uygulayan çeteler." demiş.

RECEP ÖZEL (Devamla) - Hükümlü ve tutukluların hangi sandıklarda... Adam cezaevinde bulunuyor, aynı zamanda mahallesinde, evinin kayıtlı olduğu yerde oy kullanıyor. Bunları tek tek gerekçeli kararında yayınlamayacak mıydı?

Şimdi, kısa karar 6 Mayısta yayınlandı. 6 Mayıstan bugüne kadar bir dünya televizyon programında sizler ve bazı muhalefet partileri bir iddiada bulundunuz "Bir zarftan 4 oy pusulası çıkıyor, 1'i geçersiz, 3'ü nasıl geçerli?" diye. Bu kararda ona cevap verilmiş. Ben isterdim ki burada gelip o cevaba tatmin olduk veya olmadık demeniz gerekirdi. Ne diyor Yüksek Seçim Kurulu: Ben önüme gelen ihtilafı çözerim. Bana bu konuda ihtilafı Büyükşehirde AK PARTİ getirdi, Maltepe'de MHP getirdi, Büyükçekmece'de AK PARTİ getirdi. Sizin diğer ilçelerle ilgili, aramızdaki farkın az olduğu yerlerle ilgili bir tane itirazınız var mıydı?

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Var, var, her yerde var.

RECEP ÖZEL (Devamla) - Hiçbir yerde itirazınız yoktu.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Malazgirt'te yok mu, Muş'ta yok mu?

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) - Muş nerede, Malazgirt nerede?

RECEP ÖZEL (Devamla) - İtirazınız olduğu zaman aynı şekilde oralarda da karar verilecekti ama hem Yüksek Seçim Kuruluna benzer gerekçelerle itiraz etmiyorsunuz, daha sonra da Yüksek Seçim Kurulunun, bir zarftan 3'ü geçerli, 1'i geçersizi, altını çize çize yazdıkları gerekçeyi okumadan buraya gelip kararı eleştiriyorsunuz. (CHP sıralarından gürültüler)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MÜZEYYEN ŞEVKİN (Adana) - Bu usulsüzlük varsa 3 bin oyla niye çıkıp açıklattın Başkanını?

BAŞKAN - Buyurun Sayın Özel, devam edin.

RECEP ÖZEL (Devamla) - Şimdi, ben burada karşı oyları olabildiğince eleştirebilirim, acımasızca da eleştirebilirim, eleştireceğiz de. Karşı oyların tamamına bakın, hep 2018 yılından önceki yasal düzenlemeden önceki içtihatlara dayanıyor. 2018 yılı, seçim hukuku anlamında, sandık kurulu başkanlığı anlamında bir milattır. 2018 Martından sonra Türkiye'de iki tane seçim yapıldı, biri Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi, diğeri de bu seçim. 24 Hazirandaki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde buna benzer bir itiraz Yüksek Seçim Kurulunun önüne gelmemiştir.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Geldi, geldi.

RECEP ÖZEL (Devamla) - Onun için bununla ilgili bir karar vermemiştir. İlk defa bu seçimde bununla ilgili itirazı, olağanüstü de itiraz hakkımızı kullanarak getirdik ve seçim kurullarına "Kanunun amir hükmünü, sandık kurulu başkanının kamu görevlisinden olması gerektiği amir hükmünü niye uygulamadınız?" dediğimiz zaman meşru bir gerekçe ortaya koyamadılar, nereden aldıklarını söyleyemediler. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) - Recep Bey, takke nerede? Evde mi, Meclisteki odada mı?

RECEP ÖZEL (Devamla) - Siz de anlayacaksınız arkadaşlar, anlamak istiyorsanız dinleyin.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Özel, sözlerinizi bağlayın lütfen.

RECEP ÖZEL (Devamla) - Şimdi, arkadaşlar, oylar çalındı, "Çalınmadı." diyorsunuz da bir tane örnek vereceğim size: Biliyorsunuz, Maltepe'de oylar 2 defa sayıldı tüm sandıklarda, 1'inci sayım ile 2'nci sayım arasında aramızdaki fark 808 azaldı.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Nereden oldu bu?

MÜZEYYEN ŞEVKİN (Adana) - Çünkü geçersiz oyları saydınız aynı zamanda.

JALE NUR SÜLLÜ (Eskişehir) - Geçersiz oylar sayıldı.

RECEP ÖZEL (Devamla) - 98 sandıkta 117 tane birbirleriyle akraba ilişkisi olan sandık kurulu görevlileri görev yapmış. Bu 98 sandık da Maltepe'de.

MÜZEYYEN ŞEVKİN (Adana) - Geçersiz oyları saydınız, adı üstünde geçersiz oylar.

RECEP ÖZEL (Devamla) - İlçe belediyesinde, Maltepe Belediyesinde bir farklılık yok 2'nci sayımda ama Büyükşehir Belediyesinde 150 tane oy CHP'nin azalmış, bizim 100 tane artmış yani 250 fark sadece 98 sandıkta.

MÜZEYYEN ŞEVKİN (Adana) - Aynı gece 3 bin oyla Anadolu Ajansıyla nasıl açıklama yapacaktınız? O zaman usulsüzlük yok muydu, 3 bin oyla usulsüzlük yok muydu?

RECEP ÖZEL (Devamla) - Biz tamamının sayılmasını istiyorduk, siz niye istemediniz, niye tamamının sayılmasını istemediniz? (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Eğer tamamı sayılsaydı bu hırsızlıklar günyüzüne çıkacaktı, hırsızlıklarınızın çıkmaması için tam sayımına karşı çıktınız.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Recep, doğru söyle; Recep, doğru söyle Recep.

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) - Takke, takke!

RECEP ÖZEL (Devamla) - Hak yerini buldu, seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Beğenin, beğenmeyin, önümüzde bir seçim var.

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) - Fetullah Gülen takkeyi nerede vermişti sana?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Evet, son olarak bağlamanız için veriyorum bir dakika daha.

Buyurun Sayın Özel.

RECEP ÖZEL (Devamla) - Yüksek Seçim Kurulu mazbatayı İmamoğlu'ndan alıp Binali Bey'e vermedi ki mazbatayı aldı, millete verdi. 23 Haziranda millete gideceğiz, millet mazbatayı kime verirse...

Hepinize saygılar sunuyorum efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)