Konu:Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın İYİ PARTİ grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:79
Tarih:16/05/2019


Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın İYİ PARTİ grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Şimdi, sayın hatip konuşurken tabii, alkışlarla falan bayağı bir havaya girildiği için pek çok şey karışıyor birbirine. Bir defa, darbe metni okunduğu zaman, darbe metninin içerisinde yurtta sulh konseyi defaatle söyleniyor, "yurtta sulh cihanda sulh" bundan bahsediyor. Hiçbir şeyi karıştırmıyorum, gayet net ifade ediyorum.

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Başkanım, zabıtları alacağım şimdi.

BAŞKAN - Karşılıklı olmasın Sayın Bayraktutan.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Çıkarabilirsiniz.

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Alacağım hemen.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Yani ifade ederken tamamını da söylemiş olabilirim ama herhâlde maksadımın ne olduğu ortadadır ve dalga geçecek bir durum yok. Siz dalga geçecekseniz...

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Dalga geçmedim Başkanım, söylediklerinizi söylüyorum.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Hâlâ 15 Temmuzu siz darbe olarak kabul etmiyorsunuz tam anlamıyla, ondan sonrasıyla ilgili laflar söylüyorsunuz.

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Biz, o akşam oyun oynamaya gelmedik. Dalga geçmiyorum.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Konuşmanızı yaptınız. Bitirmek istiyorum.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) - 15 Temmuz aynı zamanda bir işgal girişimidir, işgal! Ne darbesi? İç savaş çıkarmak için bir işgal girişimidir.

BAŞKAN - Sayın Çıray, lütfen...

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Devamında, bu ülkede şunu hatırlatmak istiyorum.

ÖZKAN YALIM (Uşak) - 20 Temmuz darbesi var.

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, bir saniye lütfen...

Buyurun Sayın Zengin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, şunu hatırlatmak istiyorum. Doğrusu, burada eski hesapları, defterleri karıştırmak biraz nahoş geliyor bana ama Bülent Ecevit rahmetlidir fakat kendisiyle alakalı şu cümleyi hatırlayalım, o terör örgütü başı "Eğer bir şefaat hakkım olacaksa onu Bülent Ecevit'e kullanmak isterim." demiştir. Hatırlayınız. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

TEKİN BİNGÖL (Ankara) - Çok ayıp! Çok ayıp!

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Hiç ayıp değil, gerçeğin ta kendisi. Buradan bize öyle, gülerek nutuk irat ederken gerçeği unutmayın.

TEKİN BİNGÖL (Ankara) - Çok ayıp!

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bülent Ecevit de gitmiştir, onların okullarını açmıştır. Beraber çalıştığı milletvekillerinden, onunla alakalı, "Cenaze namazımı o kıldırsın." diye vasiyet edeni var. Nasıl bunları unutuyorsunuz CHP vekilleri? O yüzden buradan yola çıkarak bize parmak sallamaktan vazgeçin. (CHP sıralarından gürültüler)

FİKRET ŞAHİN (Balıkesir) - Araştıralım

TEKİN BİNGÖL (Ankara) - Çok ayıp!

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Yapacaksanız eğer bir şey, 15 Temmuzdan itibaren her türlü terör örgütünden uzak durun.

FİKRET ŞAHİN (Balıkesir) - Tamam, araştıralım.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Şu an, hâlâ beraber yürümeye devam ediyorsunuz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.