Konu:14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü ve Eczacılık Haftası'na ilişkin gündem dışı konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:79
Tarih:16/05/2019


14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü ve Eczacılık Haftası'na ilişkin gündem dışı konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ERKAN AYDIN (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

14 Mayıs Eczacılık Günü ve Eczacılık Haftası'yla ilgili gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Evet, bu hafta boyunca eczacılarımızı burada sizler de kutladınız. Ben de yüce çatı altında görev yapan meslektaşlarımın ve Türkiye'deki bütün eczacılarımızın Eczacılık Haftası'nı tekrar kutluyorum ama Anayasa'nın 2'nci maddesinde olan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti kavramını maalesef "Anayasa ve yasa tanımam." diyen zihniyetle çökertmiş bulunmaktayız ve bu Anayasa'nın 2'nci maddesindeki sosyal hukuk devletinin uygulanmamasından en çok etkilenen sektörlerden biri de eczacılık sektörü oldu. Her sektör, her esnaf, her iş kolu etkilendi ancak kısaca özetlemek gerekirse eczacılıkta da şu anda 26 bin meslektaşımızın yarıdan fazlası ekonomik darboğazda; hayatlarını kredi kullanarak, bunların da yüzde 66'sı devamlı kredi kullanarak devam ettiriyorlar. Hem depolara olan borçlarını ödemekte hem de SGK'nin onlara verdiği ekstra iş yükünü karşılamakta, buna rağmen 82 milyon vatandaşımıza 81 il, ilçe ve beldede hizmet etmeye, sağlık danışmanlığı yapmaya ve reçete karşılamaya devam etmektedir. Gene verilere göre 2023'te 31.900 eczacı istihdamı yetecekken bugün eczacı sayısı 37 bin. Hâlâ eczacılık fakültesi açılmaya devam etmekte, her yıl 1.500 öğrenci mezun olmakta ama iş bulamamakta. Dolayısıyla, buna da bir an önce... Daha önce bu çatı altında eczacılık fakültesi dekanlarıyla yaptığımız toplantıda ifade ettik ancak bu konuda da hâlâ yeterli çalışma yapılamadı. Böyle giderse -işsizlik oranları dün açıklandı- üniversiteli işsiz oranı üçte 1 iken buna birçok eczacı meslektaşımız da dâhil olacak. Bu konuyla ilgili Türk Eczacılar Birliği merkez heyetimiz defalarca konuyu gündeme getirmiş olmasına rağmen maalesef bir ilerleme sağlayamadık.

Gene içinde bulunduğumuz hafta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Bakın, seçim bölgem Bursa'da dün medyaya gene skandal görüntüler düştü. Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'yla ilgili bir billboard çalışması yaptırıyor. Bu billboard çalışmasında ne Atatürk'ün ismi var ne de Atatürk'ün fotoğrafı var, sadece "Gençlik ve Spor Bayramı" deniyor. Konu sosyal medyaya düşünce Büyükşehir Belediyesi özrü kabahatinden beter bir açıklama yapıyor, diyor ki: "3 tane çalışma yapıldı. Bu çalışmalardan bir tanesi basına verildi." Arkadaş, o çalışmayı Atatürk'ün adı olmadan, o büyük mücadeleyi başlatan Ulu Önder'in resmi olmadan niye yaptırıyorsun? Daha sonra da kamuoyuna özrü kabahatinden büyük bir açıklamayla geçiştiriyorsunuz.

Bakın, arkadaşlar, tam bugün, yüz yıl önce Ulu Önder Atatürk Bandırma Vapuru'yla İstanbul'dan yanında silah arkadaşlarıyla yola çıktığında memleketin bilfiil her tarafı işgal edilmiş durumdaydı ve üç gün süren o yolculuktan sonra büyük Kurtuluş Savaşı'nı başlattığında yanında bir avuç insan vardı. O zaman "üzerinde güneş batmayan imparatorluk" denen emperyalizmin kalesinin başındaki Churchill bile ne diyordu? "Milletlere her yüzyılda bir büyük dehalar denk gelir. Bu yüzyılda da Türklere denk geldi." diyerek saygısını, minnetini gösteriyordu. Ancak üzülerek görüyoruz ki yüz yıl sonra Atatürk'ün ismini, resmini her yerden silmeye çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bunu gerçekten üzülerek ifade ediyorum.

Gene, dün Muğla Marmaris'te yaşanan bir olayla da sözlerimi bitirmek istiyorum. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle liseli öğrencilerin yaptığı yürüyüşte gençler orada İzmir Marşı'nı ve Gençlik Marşı'nı söylemek istiyorlar, Millî Eğitim Şube Müdürü itiraz ediyor, "Söyleyemezsiniz." diyor. Gençler ısrarla söylemeye devam ediyorlar ve orada, gene yerel basının iddialarına göre, çocukların boğazları sıkılarak İzmir Marşı'nı söylemeleri engellenmeye çalışılıyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ERKAN AYDIN (Devamla) - Toparlıyorum.

BAŞKAN - Süreniz daha devam ediyor.

Buyurun.

ERKAN AYDIN (Devamla) - Sosyal medyaya ve basına girdiğinizde bunu görebilirsiniz. O gençler ne diyor? "Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa!" Biz de o gençlerin yanındayız "Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa!" diyoruz. (CHP ve İYİ PARTİ sıralarından alkışlar) Aynı yüz yıl önce olduğu gibi bugün de bizlere bu büyük Meclisi, bu çatıyı bırakan, "Bağımsızlık benim karakterimdir." diyerek her türlü emperyalizmin işgaline karşı durmuş, dünyada sayılı liderler arasında gösterilen Mustafa Kemal Atatürk'ü o gençlerin zihninden de kalbinden de asla ve asla silemezsiniz. Bunlarla uğraşmayı artık bırakın, ülkenin gerçek gündemine dönün diye bir kez daha buradan çağrı yapıyorum.

19 Mayısta gerçekleşecek olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı buradan bir kez daha kutluyor "Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa!" diyorum. (CHP sıralarından alkışlar)