Konu:Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:79
Tarih:16/05/2019


Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; her birinizi saygıyla selamlıyorum.

Günümüz çok hararetli başladı bugün.

Şimdi, şu FETÖ meselesiyle alakalı birkaç cümle ifade etmek istiyorum. Sayın Bülbül kürsüye geldiğinde dediler ki: "En son sözü söyleyecek olan AK PARTİ'dir." Doğruyu söylemek gerekirse burada en fazla sözü söyleyecek olan AK PARTİ'dir her manada çünkü AK PARTİ FETÖ'yle mücadelede başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere çok önemli işler yaptı bu vakte kadar. Bir defa, ilk, varlığını hiç kimse söylemezken varlığını söyledi, bununla alakalı mücadeleyi yaptı 17-25'ten sonra. Fakat bu süreç devam ederken 15 Temmuz darbe girişimine kadar AK PARTİ dışındaki, birkaç siyasi parti dışında, Türkiye'nin çok önemli siyasetçileri FETÖ'yle beraber, yan yana durdular, onların gazetelerinin önüne gittiler, onların davalarını sahiplendiler; ne zaman ki 15 Temmuz oldu, 15 Temmuzdan sonra görüyorum, maşallah herkes FETÖ karşıtı oldu. Ama iyi, hiç olmazsa...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın Sayın Zengin; bütünleştirerek tamamlayın ama.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Hiç olmazsa, hiç olmazsa böyle bir noktaya gelinmiş olmasını önemsiyorum. Ama tüm bunlara rağmen, sözler böyle olmakla beraber fiiliyata baktığımızda, bütün seçim kampanyalarını takip ederken görüyorum ki enteresan bir şekilde FETÖ'nün çok önemli isimleri, dışarıda olan, kaçan isimleri bazı özel kampanyalarla bazı siyasileri ve siyasi partileri hassaten takip edip destekliyorlar. Ben aynı hassasiyeti CHP'den bu konuyla alakalı da göstermesini talep ediyorum.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim, sağ olun.