Konu:CHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:78
Tarih:15/05/2019


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CHP GRUBU ADINA ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Genel Kurulu ve ekranları başında bizi izleyen kıymetli vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Engellilerin istihdamına ilişkin grubumuzun vermiş olduğu öneri üzerine söz almış bulunmaktayım.

Değerli milletvekilleri, ülkemiz çok büyük bir ekonomik krizin içinden geçiyor. Bu ekonomik kriz ise AK PARTİ Genel Başkanı ve ekonomi yönetiminin yapmış olduğu büyük hatalar sonucu her geçen gün derinleşerek büyümektedir, devam etmektedir. Bu büyük ekonomik krizin en önemli iki sonucu vardır: Bunlardan birincisi enflasyon yani hayat pahalılığıdır; ikincisi ise işsizliktir.

Değerli milletvekilleri, bugün, TÜİK, şubat ayına ait işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, işsizlik verileri, son on yılın en yüksek rakamına ulaşarak yüzde 14,7 oldu. Dar tanımlı işsizlik sayısı, geçen yılın şubat ayına göre 1 milyon 376 bin kişi artarak 4 milyon 730 bin kişi oldu. Buna bir de kayıt dışı işsizliği ilave ettiğimizde yani geniş tanımlı işsizlik rakamları ise yüzde 25'e yani 8 milyon sayısına ulaşmış durumdadır. Bu rakamlar göstermektedir ki Türkiye kötü yönetilmektedir ve insanlarımız işsizliğe ve açlığa mahkûm edilmektedir yani bu kötü yönetimin faturasını tüm Türkiye ödemektedir.

Değerli milletvekilleri, tabii ki bu kötü yönetimin faturasını çok daha ağır bir şekilde ödeyen toplumun dezavantajlı bir kesimi daha vardır, bu kesim ise engellilerdir. Onlardaki işsizlik oranı ise çok daha yüksektir. Ülkemizdeki engellilerin yaşamın her alanında çok büyük sorunları vardır. Engellilerin çok büyük bir kısmı eğitim, sağlık, ulaşım, rehabilitasyon gibi sorunlar yaşadıkları gibi istihdam alanında da çok büyük sorunlar yaşamaktadırlar. Engellilerimiz maalesef büyük bir oranda toplumdan dışlanmakta ve yaşadıkları sorunlar görmezden gelinmektedir.

AK PARTİ döneminde de on yedi yılda engellilerimizin sorunları çözülemediği gibi artarak devam etmektedir. Bu sorunlardan en önemli olanlarının başında ise engellilerin istihdamı gelmektedir. Değerli milletvekilleri, Türkiye'deki geniş tanımlı işsizlik yüzde 25 iken engellilerdeki işsizlik oranı yüzde 92'dir yani toplumumuzda çalışabilir durumda olan 10 engelliden sadece 1 tanesi istihdam edilebilmekte, iş bulabilmektedir. Bu rakam ise Türkiye'nin aslında bir utanç rakamıdır. Engellinin yeteneklerine uygun şekilde istihdam edilmesi, bir iş sahibi olması onun toplumun diğer bireyleriyle eşit koşullarda hayatını sürdürmesi için birinci koşuldur.

Değerli milletvekilleri, toplumun bu dezavantajlı kesimi olan engellilerin istihdamıyla ilgili uluslararası mevzuatta ve iç mevzuatta birçok hüküm vardır. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı'nın 15'inci maddesi ve Anayasa'nın 50 ve 61'inci maddelerinde engellilerin istihdamıyla ilgili birçok düzenleme vardır. Yine, ülkemizde bu konuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen ve 4857 sayılı Kanun'un 30'uncu maddesinde belirtilen hükümler vardır. Buna göre, kamu kurumlarının, memur istihdamının yüzde 3'ü oranında engelli kadrosu açması gerekiyor. Yine, kamudaki engelli işçi istihdamının ise yüzde 4 olması gerekiyor. Özel sektörde ise 50'den fazla işçi çalıştırılan yerlerde yüzde 3 engelli istihdamı, çalıştırılması gerekmektedir.

Yasal düzenlemeler bu yönde olmasına rağmen, maalesef bu kotalara uyulmamaktadır, hem kamuda hem de özel sektörde uyulmamaktadır. Şu anda sadece memur kotasında en az 15 bin engelli açığı vardır. Özel sektörde ise bu rakamlar gerçekten çok daha yüksektir. Çünkü bu konudaki denetlemeler ve uygulanan cezalar yetersizdir. Bununla ilgili yasal mevzuat geliştirilerek hem kamu hem de özel sektör iş yerlerinde denetimler sıkılaştırılmalı ve kotalara uymayan iş yerlerine caydırıcı cezalar verilmelidir.

Değerli milletvekilleri, önemli olan, zihinlerdeki engelleri kaldırmaktır. Önce zihinlerdeki engelleri kaldırırsak, engellilerimize yeteneklerine ve konumlarına uygun istihdam olanağı sağlarsak...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun, devam edin.

ÜNAL DEMİRTAŞ (Devamla) - ...engelliler kendilerini toplumun bir parçası hissederler ve toplumda üretken ve yararlı bireyler olurlar.

Bu sebeple, engelli istihdamıyla ilgili verdiğimiz önergenin kabul edilmesini saygılarımla dilerim. (CHP ve İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)