Konu:İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'na TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a suç isnat etmesinden dolayı İç Tüzük'ün 161'inci maddesine binaen yaptırım uygulanması gerektiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:78
Tarih:15/05/2019


İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'na TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a suç isnat etmesinden dolayı İç Tüzük'ün 161'inci maddesine binaen yaptırım uygulanması gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkanım, hassasiyetinize çok teşekkür ediyorum, fevkalade güzel bir açıklama yaptınız fakat daha fazlasının yapılması gerektiğini düşünüyorum çünkü sayın hatip bir değil, iki defa yani önce laf atarak... Diyelim ki kızdı, sinirlendi, bir laf attı; hayır, benim konuşmamdan sonra tekrar ayağa kalkarak, daha da açarak ve aleni bir şekilde Sayın Meclis Başkanımızın FETÖ'cü olduğunu söyledi; itham değil "FETÖ'cüdür." dedi, daha da detaylandırdı. O sebeple İç Tüzük'ün 161'inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına binaen kendisine bu konuda bir yaptırım uygulanması gerektiği kanaatindeyiz. Yani bu böyle geçiştirilecek bir şey değildir.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Hayır efendim.

BAŞKAN - Sayın Zengin...

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Açık olarak suç istinat etmiştir, sayın milletvekili çok açık bir şekilde Meclis Başkanımıza suç istinat etmiştir, bu bir yalandır, külliyen yalandır. O sebeple bu konuya dair İç Tüzük'ün gerekli olan uygulamasının muhakkak hayata geçirilmesini sizden grubumuz adına talep ediyorum.

Teşekkür ediyorum.

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, getireceğim ben buraya. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Lütfen arkadaşlar, susar mısınız?

Sayın Zengin, ben bir üyenin yaptığı konuşmadan dolayı İç Tüzük hükümlerine göre bir ceza verilmesini gerektiren durumlarda öncelikle kişi ya da grup bir özür dilemeye davet edilir. Sayın Lütfü Türkkan grubu adına ve arkadaşı adına bu açıklamayı yapmıştır. Ben bunu hiç... Nuhoğlu'nun yaptığı... Bu açıklamayı Sayın Türkkan, grup başkan vekili sıfatıyla bütün grubu adına yapmıştır. Dolayısıyla, geri alınan bir sözün üzerine ceza verilmesine dönük uygulamamız yoktur.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bu çok önemli bir konu. Bakın, Sayın Türkkan bile...

BAŞKAN - Ama bakın, bir saniye, uygulamamız bu yönde. Zaten verilen cezalarda bir özür dilenirse, geri alındığı zaman cezanın kalktığına dair İç Tüzük hükmümüz vardır. Sayın Türkkan da grubu adına haklı olarak ve yerinde olarak bu açıklamayı yapmıştır.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Bir saniye, daha sonra biz bunu aramızda tartışacağız.

Şimdi, Sayın Bekaroğlu'nu bir izleyelim, daha sonra açıklamalarını hep beraber değerlendireceğiz.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ama Sayın Lütfü Türkkan bile açıklamasını yaparken Recep Bey'le olan "Ah ne var bunda, ne olabilir!" şeklinde... Yani ciddi bir özür görmedik efendim, gören söylesin. Ciddi bir özür değildi.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Ne yapacağız ya? Ne yapacağız başka?

BAŞKAN - Bir saniye...

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Olayın vahametiyle uygun bir şey değildi.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Ne ceza verelim? Haydi yapalım, haydi!

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Özür dilemesi lazım, konuşmayı yapan kişinin özür dilemesi lazım.