Konu:Meclise yönelik saldırı girişimini kınadığı için Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Levent Gök'e teşekkür ettiğine ve güvenlik konusunun konuşulması gerektiğine, medyada Meclisi değersizleştiren, itibarsızlaştıran, aşağıya çeken üslup olduğuna, 15 Mayıs Yunan işgali karşısında ilk kurşunu atarak şehit olan Hasan Tahsin'in vefatından kısa bir süre evvel yazdığı metne, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun Trabzonlularla ilgili açıklamasına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:78
Tarih:15/05/2019


Meclise yönelik saldırı girişimini kınadığı için Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Levent Gök'e teşekkür ettiğine ve güvenlik konusunun konuşulması gerektiğine, medyada Meclisi değersizleştiren, itibarsızlaştıran, aşağıya çeken üslup olduğuna, 15 Mayıs Yunan işgali karşısında ilk kurşunu atarak şehit olan Hasan Tahsin'in vefatından kısa bir süre evvel yazdığı metne, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun Trabzonlularla ilgili açıklamasına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla selamlıyorum.

İlk önce size teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Meclisi açarken dün Türkiye Büyük Millet Meclisine yönelik olarak yapılan saldırıyı kınamanız çok önemli. Bu konuda hep beraber ortak ne yapacağımız meselesi çok önemli, zaten konuşmanızın içinde vardı.

Güvenlikle alakalı olarak grupların bir araya gelerek ne yapacağımız meselesini daha detaylı konuşmamız gerektiğini düşünüyorum çünkü dün milletvekili arkadaşımız da ciddi bir zarar görebilirdi. 3 arkadaşımız; 1 sivil kardeşimiz, 2 polis memuru arkadaşımız dün yaralandı. Yaranın boyutu önemli değil; önemli olan, DHKP-C mensubu olduğu şimdilik ortaya çıkan, daha da kesinleşecektir sorgulama ve yargılama neticesinde... Bu olayın ortaya çıkması bizim açımızdan önemli bir mesele fakat bunun, tabii, evveliyatında başka şeyler var. Uzunca bir süredir medya üzerinden Meclisimize yönelik olarak ciddi bir saldırı var; değersizleştirme, itibarsızlaştırma, çirkin bir dille haber yapma, kullanılan araçlardan milletvekillerinin aldığı maaşa kadar son derece değersizleştiren, aşağıya çeken bir üslup var. Bu konunun hepimizi rahatsız ettiğini biliyorum ve bu meseleyi ortak bir mesele olarak muhakkak gündem yapmamız lazım çünkü Türkiye demokrasisinin zemini Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Böyle bakıldığı zaman halkımızın en itibar ettiği, demokrasimizin en önemli, en eski kurumudur Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu manada bu konuyu sizin de ayrıca gündem yapmanız, diğer grup başkan vekili arkadaşlarımızın da gündem yapması önemli. Hem arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyorum hem ben de bu konunun altını çizmek istiyorum.

Hatırlamamız, yâd etmemiz gereken bir diğer önemli mesele tabii ki Hasan Tahsin, asıl adıyla -ki adı da muhteşem- Osman Nevres Recep Bey; fevkalade güzel bir isim. 15 Mayıs aslında Yunan işgalinin başlangıç günü...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Devam edin Sayın Zengin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ben kendisinin vefatından, şehadetinden çok kısa bir süre evvel yazdığı bir metinden, yazıdan kısa bir bölüm paylaşmak istiyorum. İşgalin geleceğinin farkında aslında kendisi ve ona binaen şunu ifade ediyor, diyor ki: "Asla unutmasınlar ki Türk milleti ölmedi, yaşıyor ve burayı Yunan'a vermeyecektir, vermek isteyenlere kuvvetle mukabele edecektir. Hatta bizim silahlarımız olmasa bile direnen ruhumuzla, coşkun kanlarımızla, hararetli vicdanlarımızla ve sökülmeyen dişlerimizle bile bu ülkeyi savunmaya devam edeceğiz." Yani şehadete giden yolun aslında nasıl bir ruh hâlinden neşet ettiğini görmek açısından bu ifadeleri fevkalade önemli görüyorum.

Bir diğer konu: Biraz evvel Meclisimizde gündeme geldi, Sayın Mehmet Tevfik Göksu bizim çok değerli dostumuz, arkadaşımız, Esenler Belediye Başkanımız ve aynı zamanda da Büyükşehir Meclisindeki Grup Başkan Vekili arkadaşımız. Şimdi burada kendisiyle ilgili yapılan konuşmada...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Devam edelim.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - ...hem kendisinin konuşma görüntüsünün metnini deşifre ederek hem de biraz evvel bizzat kendisiyle konuşarak "Neyi kastettiniz? Nasıl bir ifade kullandınız?" diye teyit ederek şunu paylaşmak istiyorum: Kendisi konuşmasının bir yerinde "Ne dedi Yunan medyası takip ettiniz değil mi?" diye soruyor topluluğa hitaben. "'Yunan kazandı.' diye haber yaptılar. Bir dakika... Bu arkadaşımız nereli? Nereli? CHP'nin adayı nerelidir?" Ve -Trabzonlu kendisi- topluluktan cevap geliyor: "Trabzonlu." "E nasıl oldu da Yunan medyası 'İstanbul'u Yunan kazandı.' diye haber yaptı ve hiç kimse sesini çıkarmadı? Burada olay daha farklı." diye bir soru soruyor.

Yani sonuçta, söylediği şey aslında kendisinin, neden bir tekzip yapılmıyor? Yunan medyasında böyle bir haber yapıldıktan sonra, eğer bir rahatsızlık varsa; CHP'nin adayında, grubunda, topluluğunda bir rahatsızlık varsa neden bunu, rahatsızlıklarını ifade eden, tekzip eden bir açıklama, haber yapılmıyor?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Devam edin.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Toparlıyorum.

Tam tersine, Sayın Tevfik Göksu, yapmış olduğu konuşmadan yola çıkılarak, tamamen tersine çevrilerek Trabzonluların aleyhine söylenmiş bir ifade gibi gösterildiğini söylüyor. Biraz evvel kendisiyle de paylaştım, hiç kimseye böyle bir ithamda bulunulamaz. Köken öyle de olabilir yani bu, çok tabii bir şeydir. Doğal olarak, buradan yola çıkarılarak insanlarla ilgili değersizleştiren, yanlış yapan bir şey söylenemez ama buradan bakıldığında da Yunan medyasında haberin böyle yapılmasının nedenini sormak da bir siyasetçi için, bir fert için çok tabiidir diye düşünüyorum.

Çok teşekkürler.