Konu:Kurtuluş Savaşı döneminde Ermeni çetelerine karşı Dağköylü Fatma Çavuş'un büyük yararlılık göstererek destan yazdığına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:78
Tarih:15/05/2019


Kurtuluş Savaşı döneminde Ermeni çetelerine karşı Dağköylü Fatma Çavuş'un büyük yararlılık göstererek destan yazdığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ORHAN KIRCALI (Samsun) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Kurtuluş Savaşı döneminde Samsun ili Ondokuzmayıs ilçesi Nebiyan Dağı çevresindeki Dağköy'ün erkekleri tüm Anadolu'da olduğu gibi askerlik ve seferberlik görevlerini yerine getirmek için çeşitli cephelere gitmişti. Savunmasız kalan Dağköy'e soygun ve talan için baskına gelen Ermeni çetelerine karşı Dağköylü Fatma Çavuş büyük bir yararlılık göstererek Türk kadını adına âdeta destan yazmıştı. Fatma Çavuş'un etrafında toplanan köylüler onun öğrettiği taktiklerle çeteleri kısa sürede püskürtmeyi başarmıştı. Fatma Çavuş'un bu kahramanca mücadelesi dikkat çekmiş, cumhuriyetin ilanından sonra, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle Gazi Meclisimiz tarafından kendisine "Çavuşluk" unvanı verilmek üzere Ankara'ya davet edilmişti. Fatma Çavuş kendisine takdir edilen "Çavuşluk" unvanını 1963 yılında vefat edinceye kadar...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)