Konu:İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:77
Tarih:14/05/2019


İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, şimdi, şöyle bir durum var: Her konuşmacıdan sonra söz alsanız insicam bozuluyor.

BAŞKAN - Haklısınız.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Fakat bütün olarak... Sayın Altay herhâlde en tecrübeli Başkanlardan bir tanesi, yani burada arkadaşlarım biliyorlar hangi sebebe binaen söz aldığımızı. O yüzden böyle otomatik muhalefet etmeye falan gerek yok yani, neyse, o anlamda gerektiği kadar cevap verelim.

Bu, tabii, özlemden öte bir şey, içinde yaşıyoruz. Yani biz yasakların neler olduğunu gayet iyi biliyoruz, içinden geldik zaten. O yüzden bu özlem değil, yaşadığımız şey. Ama bunun kalitesinin her geçen gün artmasına dair özlem var mı? Elbette var, her geçen gün artmasına dair.

Ha, şunu da ifade etmek istiyorum: 15 Temmuz gecesi, evet, doğru, burada bütün milletvekilleri, bütün siyasi partiler hemfikirdi ama Türkiye'de milleti 15 Temmuzda o direnme noktasına getiren şey, bir kez daha söylüyorum -"kayda geçsin" kelimesinden de hiç hoşlanmıyorum ama çok önemseniyor Mecliste, anlayamıyorum niye böyle, kayda geçsin, söyleyeyim- asıl mesele, 15 Temmuza gelene kadar Türkiye'de insanlarımızdaki korkuların ortadan kalkmasını, izale olmasını, milletin ilk kez kendi çıplak elleriyle darbeye engel olmasını sağlayan ruh, AK PARTİ hükûmetleriyle geldi; bunu söylemek istedim.