Konu:13 Mayıs Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçeyi resmî dil olarak kabulünün 742'nci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:77
Tarih:14/05/2019


13 Mayıs Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçeyi resmî dil olarak kabulünün 742'nci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

İSMAİL ATAKAN ÜNVER (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 13 Mayıs 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından Türkçenin resmî dil olarak ilan edilmesinin 742'nci yıl dönümü dolayısıyla söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım.

Televizyonları başında bizi izleyen Türk dilinin başkenti Karaman'daki değerli hemşehrilerime ve aziz milletimize de sevgilerimi sunuyorum.

Bilindiği gibi, bir milletin varlığının sembolü kültürdür. Dolayısıyla kültürün ayrılmaz parçası olan dil de milletin en temel varlık göstergesidir. Bu açıdan bakıldığında dilimiz, hepimizi birleştiren ortak manevi hazinemizdir. Bu itibarla geçmişimizin tüm değerlerinin bugüne aktarılmasının vasıtası olan güzel Türkçemiz milletimizin en değerli kültür varlığıdır. Türkçemiz sosyal yapımızın çimentosu, millet ve devlet varlığımızın en önemli birleştirici ve bütünleştirici unsurudur.

Karamanoğlu Mehmet Bey'in 13 Mayıs 1277'deki fermanıyla Türkçeyi resmî dil olarak ilan edişi 1960'tan bu yana Karaman'da "Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri" adıyla kutlanmakta, bu kapsamda Karamanoğlu Mehmet Bey de anılmaktadır. Karamanoğlu Mehmet Bey'in neşrettiği ferman o günün Türkçesiyle "Şimden girü hiç kimesne kapuda ve dîvânda ve mecâlis ve seyrânda Türkî dilinden gayrı dil söylemeye." şeklindedir. Mehmet Bey, Türk Dil Kurumunun günümüz Türkçesine uyarladığı hâliyle bundan tam yedi yüz kırk iki yıl önce "Bugünden sonra hiç kimse sarayda, divanda, meclislerde ve seyranda Türk dilinden başka dil kullanmaya." demiştir. Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla ilgili yapılan bir değerlendirmede "Mehmet Bey, Türk dil ve kültürüne üstün değer verdiğini gösteren bu davranışıyla bütün Anadolu beyliklerinde kök salmış olan millî bir akıma tercüman olmuş ve öteki beyliklerin de temsilciliğini yapmış bulunmaktadır." denilerek, Mehmet Bey'in Türk yazı dilinin temelini attığı tespiti yapılmaktadır.

Türkçemiz, Büyük Selçuklu Devleti ve Anadolu Selçuklu Devleti'nde sarayla, devletle yazışma dili olarak kullanılan Arapça ve Farsça karşısındaki varlık mücadelesinde Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla yeniden hayat bulmuştur. İlk büyük dil devrimini yapan Karamanoğlu Mehmet Bey'in türbesi Karaman'ın Ermenek ilçesinin Balkusan köyünde bulunmaktadır.

Yine, Mehmet Bey'le aynı dönemde yaşayan, arı bir Türkçeyle şiirler söyleyen ve hoşgörüsüyle tüm dünyaya mal olmuş Yunus Emre de Dil Bayramı vesilesiyle Karaman'da anılmaktadır.

Günümüzün kindarlarına hoşgörünün ne kadar değerli bir vasıf olduğunu hatırlatarak, Yunus'un dizeleriyle seslenmek isterim:

"Adımız miskindir bizim.

Düşmanımız kindir bizim.

Biz kimseye kin tutmayız,

Kamu âlem birdir bize." diyen Yunus'un,

"Ben gelmedim kavga için,

Benim işim sevgi için.

Dostun evi gönüllerdir,

Gönüller yapmaya geldim." dediği ve yine,

"Gelin tanış olalım.

İşi kolay kılalım.

Sevelim sevilelim,

Dünya kimseye kalmaz." dediği de unutulmamalıdır.

Türkçe ve Karaman denilince tarihimizin en büyük dil devrimcisi Ulu Önderimiz Atatürk'ten bahsetmeden geçmek olmaz. Anıtkabir Komutanlığının yayınladığı bir kitapta, Ulu Önderimizin atalarının Karaman'dan Makedonya'ya yerleştiği, babası tarafından dedesi Kızıl Hafız Ahmet Efendi'nin 14-15'inci yüzyıllarda Karaman'dan Makedonya'ya, Kocacık'a yerleşmiş Kızıloğuz, Kocacık yörüklerinden olduğu, annesinin ailesinin de yine Karaman'dan gelen, Rumeli'de "Konyarlar" diye bilinen Türkmenlerden olduğu bildirilmektedir.

Türk milletinin atası Ulu Önderimiz elbette bize vatan yaptığı bu toprakların hiçbir köşesine sığmayacak kadar büyüktür ve hiç şüphesiz ki Türkiyelidir ama atalarının Türkçenin yeniden hayat bulduğu Karamanlı olması bizim için büyük bir gurur ve övünç kaynağıdır. Böyle bir zenginliğin varlığı, yani Türkçeye yeniden hayat kazandıran büyük dil hizmetkârlarının Karaman'la olan ilişkileri Karaman'ımızın Türk dilinin başkenti sıfatını ne kadar hak ettiğini göstermektedir. Ulu Önderimiz Atatürk yaptığı dil devrimiyle Türkçeyi yücelten liderdir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın Sayın Ünver.

İSMAİL ATAKAN ÜNVER (Devamla) - Ulu Önder "Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yükseltmek için çalışır." diyerek kendini Türk sayan herkese dilimiz konusunda üzerine düşen görevi göstermiştir.

Yıllardır Karaman'da kutladığımız Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri ve Karamanoğlu Mehmet Bey'i anmaları zaman zaman devletimizin en üst düzeydeki makamlarının desteğine mazhar olsa da çoğu zaman devlet desteğinden mahrum kalmış, kıt kanaat, yerel olanaklarla kutlanmaya çalışılmıştır. Son yıllarda ise Dil Bayramı etkinlikleri, içinde halkın olmadığı birtakım akademik programlarla geçiştirilmeye başlanmış, halktan kopmuş ve geniş kitlelere ulaştırılamamıştır. Bu durum biz Karamanlıları üzmektedir. Bugüne kadar olan olmuş, yapılan yapılmış, yapılmayan kalmıştır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Selamlayın Sayın Ünver, siz ilk defa söz alıyorsunuz.

Buyurun.

İSMAİL ATAKAN ÜNVER (Devamla) - Ancak bundan sonraki yıllarda devletimizi en üst düzeyde temsil eden makamlar olarak Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı makamları ile Kültür Bakanlığından millî varlığımızın korunması ve yaşatılması açısından önemli bir sembolik değer taşıyan bu önemli bayrama sahip çıkmalarını hemşehrilerim adına talep ve temenni ediyorum.

Sayın Başkanım, gösterdiğiniz anlayışa da teşekkür ediyorum ve verdiğiniz bu fırsatla Türk dilinin başkenti Karaman'daki hemşehrilerimin ve milletimizin 742'nci Türk Dil Bayramı'nı kutluyor, başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Karamanoğlu Mehmet Bey'in, Yunus Emre'nin ve Türkçemize hizmet eden tüm şahsiyetlerin aziz hatıraları önünde saygıyla eğilerek teşekkürlerimi ve minnetlerimi sunuyor, rahmetle anıyorum.

Yüce heyetinizi saygıyla selamlarım. (CHP ve İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ünver.