Konu:HDP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:75
Tarih:08/05/2019


HDP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HDP GRUBU ADINA GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT (Muş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; YSK'nin 31 Martta yapılan İstanbul yerel seçimlerini 6 Mayıs tarihindeki iptal gerekçesinin bütün yönleriyle araştırılmasını istiyoruz. Ben bunları biraz detaylandırmaya çalışayım.

En son söyleyeceğimi en baştan söylemek istiyorum: Bu 6 Mayıstaki YSK kararının aslında 15 Temmuz darbe kalkışmasından bir farkı olmadığını, bu 15 Temmuz darbe kalkışmasının askerî yöntemlerle, askerler tarafından yapıldığını ama 6 Mayıstaki darbeninse araçsallaştırılmış YSK eliyle yapıldığını ifade etmemiz gerekiyor.

Fakat 6 Mayıs darbesine gelmeden önce yine başka bir darbe yapıldı ki bizce aslında Türkiye kamuoyunun oradaki sessizliği, orada feveran çıkarmaması 6 Mayıs darbesinin de taşlarını döşedi. Neydi o? O da HDP'li seçilmiş belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, il genel meclis üyelerine KHK'li oldukları için mazbatalarının verilmemesi ve mazbataların seçimi kaybedene -ve bunların hepsi AKP'lidir- verilmesiydi. Evet, bizce bu, seçmen iradesine; sürekli vurgulanan, sürekli bir şemsiye, bir örtü görevi gören millî iradeye kastetmekti, millî iradenin baltalanmasıydı ve bu anlamda da AKP ne yazık ki bütün bu sürecin taşlarını kendisi bizatihi örmüştür. Örneğin ne yapmıştır? AKP'nin adayları YSK'ye, il ve ilçe seçim kurullarına başvurarak bizim adaylarımızın KHK'li olduklarını ve bu nedenle de seçilme ehliyetine sahip olmadıklarını ifade ederek aslında YSK'nin bu kararı almasının önünü açmıştır ve ne yazık ki hukuk tarihine, demokrasi tarihine bir kara leke yine AKP eliyle, YSK aracılığıyla düşürülmüştür değerli arkadaşlar.

Bakın, 31 Mart tarihi ile 6 Mayıs tarihleri arasında yaşadığımız sürecin bütünü hukuksuzluklarla doludur ve bu hukuksuzluklar sadece seçim gününü ve seçim sonrasını değil aslında seçim öncesini de kapsamıştır. Tabii burada, beş dakikalık süre içerisinde bunların hepsini söylemek mümkün değil ama birkaçını hatırlatmak gerekiyor.

YSK üyelerinin görevlerinin uzatılması, özellikle bölge illerinde seçmen taşınması, birleştirilmesi, olmayan hayalî adreslerde seçmenlerin gösterilmesi, KHK'li seçilmişlere pusulada adı yazılmasına rağmen, daha öncesinde "Siz seçme yeterliliğine, seçilme yeterliliğine sahip değilsiniz." denmemesine rağmen, 24 Haziran kararı YSK'nin kendi kararı olmasına rağmen bunların seçilemeyeceklerine dair kararı, yine YSK'nin 2 üyesinin AKP'nin başvurusuyla KHK'lilerin seçme hakkının dahi olmayacağına dair beyanları, görüşleri; bunların her biri demokrasi tarihine bir kara leke olarak düşmüştür.

Sadece bununla da sınırlı değil değerli arkadaşlar. Bakın, HDP'nin yaptığı hiçbir itiraz kabul edilmemiştir ama AKP'nin neredeyse bütün itirazları kabul edilmiştir. Birkaç istisna kabul edilmeyenleri YSK'nin tarafsızlığının göstergesi olarak da burada kimse sunmasın çünkü öyle gerekçeler sunmuşsunuz ki ne yazık ki sizin bir siyasi aparatınıza, seçim işleri müdürlüğünüze dönmüş olan YSK bile bazı taleplerinize cevap olamamıştır ya da onları onaylayamamıştır.

Değerli arkadaşlar, henüz itiraz süreci bitmeden mülki idare amirlerinin AKP'li belediye başkanlarını tebriğe gitmesi ve bunu kendi resmî sitelerinde yani valilik sitelerinde duyurmuş olması yine bir hukuksuzluğun, seçim kurullarının baskı altına alındığının genel göstergesidir.

Tabii bunlar saymakla bitmez. Örneğin Malazgirt'te sadece 3 oy farkla seçimi almanıza rağmen yüzlerce başvurumuzu niye reddettiğinizin tek bir hukuki karşılığı var mıdır? Yoktur. Aynı ilçe seçim kurulu, aynı il seçim kurulu bizim itirazımızı reddederken AKP'nin Kızılağaç beldesine yönelik yaptığı itirazı da kabul etmiştir değerli arkadaşlar.

Şimdi, buradan söyleyelim: Demokrasiye kastedilmiştir. Sürekli atıfta bulunduğunuz kamu vicdanı yaralanmamıştır, parçalanmıştır, dağlanmıştır. Ortada bir kamu vicdanı neredeyse yoktur.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Tamamlayın lütfen.

GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT (Devamla) - Ve bu anlamda bütün bu kötülüklerin mimarı olarak, bütün bu hukuksuz sürecin yürütücüleri olarak sizden en azından biraz da olsa utanmanızı ve gerçekten bu ülke adına biraz da olsa hicap duymanızı istiyoruz.

Biz, yeni bir 7 Haziran ve 1 Kasım süreci arasına tanıklık etmekteyiz. 7 Haziranda sizi iktidardan, AKP'yi iktidardan düşüren Kürtler ve HDP, o günkü iktidarın hedefiydiler. Bugün bu hedef genişlemiştir ve yeni karşıtlıklar oluşmuştur değerli arkadaşlar. Onun için buradan bir kez daha uyarıyoruz: 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki süreçte yaşanan bütün hukuksuzlukların tekrar yenilenmesinin müsebbibi AKP olacaktır. Bu saatten sonra kimin tırnağı taşa değse bunun sorumlusu AKP'dir, olabilecek her türlü toplumsal olayın müsebbibi AKP'dir ve buna karşı da toplumsal muhalefetin, toplumsal güçlerin yan yana gelerek, birlikte mücadele ederek tutum alması gerekiyor. Son olarak...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT (Devamla) - Başkanım, bitiriyorum.

BAŞKAN - Bitirin lütfen.

GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT (Devamla) - Bu anlamda, dünden beri, dün geceden beri belediyelerimize dönük, yapmaya çalıştığınız provokatif bütün girişimleri kınadığımızı buradan bir kez daha ifade etmeye çalışıyoruz. Hiçbir yetkiniz olmadan sürekli toplumu tahrik eden, Kürt halkının ve HDP'nin iradesini yok saymaya çalışan tutumlardan da geri durmanızı bir kez daha ifade etmemiz gerekiyor.

Sürekli bizim belediyelerin Kandil'e para gönderdiğini söyleyip manipülasyon yapıyordunuz. Kayyum raporları çıktı, görüyoruz ki sabah akşam yemişsiniz de yemişsiniz. Baklava yemişsiniz, yetmemiş; çerez yemişsiniz, yetmemiş; kadayıf yemişsiniz, yemek yemişsiniz. Biz de söylüyoruz: Yiyin efendiler, yiyin; aksırıncaya, tıksırıncaya kadar yiyin. Halkın ekmeğini yediğiniz her lokması zehir zıkkım olsun. Haksız yere kursağınızdan geçen, o kursaktan geçmeye tanıklık edenlere, yol verenlere zehir zıkkım olsun diyorum.

Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar)