Konu:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:72
Tarih:30/04/2019


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.

Tabii, 44 sıra sayılı Kanun Teklifi'yle, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın hükümlerinin onaylanmasına ilişkin bir sözleşmeyi burada tartışıyoruz.

Tabii, seçim yeni bitti, 31 Martta bitti. Bugün 30 Nisan ve bugün de iki aydan sonra Meclisin ilk açıldığı gün. İki aydan sonra Meclisin ilk açıldığı gün olan bugün vatandaşın gözü kulağı, her şeyi şu anda Mecliste; Mecliste acaba neler oluyor?

Vatandaşın önceliği nedir? Burada vatandaşın önceliği, Meclisin uluslararası sözleşmeleri onaylaması, tasdik etmesi mi yoksa vatandaşın önceliği, polislerin, öğretmenlerin 3600 ek göstergesi, infaz koruma memurlarının çalışma şartları, emniyet mensuplarının çalışma şartları, imamların 3600 ek göstergesi, hemşirelerin yine 3600 ek göstergesi, emeklilikte yaşa takılanların sorunları, asgari ücretlilerin sorunları, ülkede yaşanan terör sorunu, ülkede yaşanan hukuki güvenlik sorunu, ülkede adaletsizlik sorunu, ülkede yaşanan fabrikaların, iş yerlerinin kapanarak istihdamın, üretimin olmaması sorunu mu? Ülkede liyakatsizlik sorunu var; ülkede ekonomi, geçim sıkıntısı var; kutuplaşma sıkıntısı var; cinsel tacizden dolayı mağdur olan insanlarımız var; çocuk istismarları var. Yabancılar ülkeye gayet rahat, cirit atarcasına girip iş buluyorlar, çalışıyorlar, para kazanıyorlar ve suç işliyorlar. İsraf sorunu var, savurganlık sorunu var. Âdeta okulların çevresinde uyuşturucu satıcıları cirit atıyor, öğrencilerimiz, velilerimiz bu konuda gerçekten perişan durumda. Cumhurbaşkanı diyor ki: "Ülkede biz kenevirin ekilmesine izin verelim." Peki kardeşim, keneviri ekeceksiniz de bu uyuşturucuyla mücadeleyi niye yapmıyorsunuz? Bunun denetimi nerede olacak? Enflasyon gelmiş yüzde 20'ye dayanmış, üretim yok durumda, sanayi yok durumda, vatandaşın yüksek borçları var, dolar sürekli yükseliyor, bununla ilgili Meclisin... Mesela hayvanseverler, insanların hayvanları hunharca öldürmesiyle ilgili kanunlar bekliyor. Kıdem tazminatıyla ilgili vatandaşlarımızın sorunları var, bununla ilgili beklentileri var. Ekonomik kriz var, iflaslar var, sürekli kapanan iş yerleri var, intihar eden insanlar var, cezaevinde af bekleyen insanlar var. Şimdi, ülkenin tüm bu sorunları burada dururken biz uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını tartışıyoruz.

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu Türkiye Büyük Millet Meclisinin gerçek gündemi halkın sorunlarıdır, halkın önündeki engellerin kaldırılmasıdır, vatandaşın maddi ve manevi anlamda gelişmesini sağlayacak tedbirlerin alınmasıdır ama görebildiğimiz kadarıyla maalesef Meclis halkın gündemine inmemektedir. Hatta ve hatta, yani Sayın Meclis Başkan Vekilini çok severim, saygı duyarım, biraz önce Mecliste kanunun oylamasında yeteri çoğunluk sağlanamayacağını bildiği hâlde buradaki kanunun oylamasını erteledi. Bu ne demek arkadaşlar, geldiğimiz hâle bakın. 600 milletvekili seçilmişse burada olacak. Bu 600 milletvekili halkın gündemiyle ilgilenecek. Burada maalesef halkın gündemi ile Meclisin gündemi farklı ve bu gündemi de AK PARTİ ile MHP birlikte yapıyor, açık ve net. Burada ben halka şikâyet ediyorum, gündemi değiştiriyorlar, gündemi başka bir tarafa atıyorlar. Yani burada asıl olan sorun, vatandaşın gündemi. Biz ilk önce uluslararası sözleşmeleri mi gündeme getireceğiz yoksa vatandaşın bu krizden çıkışının yollarını mı arayacağız? Ama görebildiğimiz kadarıyla, maalesef, gündem değiştirmek amacıyla şu aşamada yapılan... Türkiye'nin, vatandaşın sanki hiçbir sorunu yok, her şey güllük gülistanlık, bunlar konuşulmuyor ve sadece ve sadece konuşulan tek bir konu var, o da efendim, uluslararası sözleşmelermiş. Peki, ben hayırlı olsun diyorum.

Hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)