Konu:Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un Yerinden Sarf Ettiği Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:56
Tarih:21/02/2019


Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, şu anki sataşmalara kulağımı tıkayacağım ilk defa çünkü sonu gelmeyecek.

BAŞKAN - Toparlayalım.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ama şunu ifade etmek istiyorum: Şimdi, ben grup başkan vekiliyim, burada dinlemesi gereken benim, cevap vermesi gereken benim arkadaşlarım adına, sayıdan bağımsız. Ben her kelimeyi dinliyorum, bak, buralar yazıdan geçilmiyor, her şeyi de yazıyorum. Sorumluluk sahibi insanlarız ve bu konuda da nasihate ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Burada bugün bir uzlaşma içerisinde bu noktaya geldik yani bütün arkadaşlar farkında, bak, hepimiz yutuyoruz, ses çıkarmıyoruz. O yüzden, lütfen, bu noktadan sonra, bu aşamadan sonra kullanacağımız üslubun da...

BAŞKAN - Tadında bırakalım.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - ...bütün günün insicamına uygun olmasını herhâlde hepimiz bekliyoruz.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)