Konu:Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'ın açıklaması üzerine konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:52
Tarih:13/02/2019


Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'ın açıklaması üzerine konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sayın Başkan, burada tutanaklara geçmesi açısından söyleyeceğim sadece, meşgul etmeyeceğim.

BAŞKAN - Sayın Tanal, tamam...

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Bir cümle, bir cümle; bitiyor.

Şimdi, Sayın Bakan dedi ki: "Fatura kesmek usulsüzlük olmaz." Bakın, Sayın Bakan, tabii, mesleğiniz...

TANER YILDIZ (Kayseri) - Yolsuzluk olmaz, fatura kesilince yolsuzluk...

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Peki, yolsuzluk, öyle kabul edelim, sizin dediğinizi öyle kabul edelim.

TANER YILDIZ (Kayseri) - Öyle dedim.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Öyle dediniz zaten.

Şimdi, tabii, sizin mesleğiniz olmadığı için saygı duyuyorum ben, hukukçu arkadaşlarımız var burada, Sayın Başkan da hukukçu. Vergi Usul Kanunu'nun 359'uncu maddesi var; bu şekilde kesilen faturalar yolsuzluk olduğu için o şirket hakkında resen incelemenin başlatılması gerekir. Yani her resmî fatura, resmîdir diyemeyiz; yolsuz fatura olabilir, sahte fatura olabilir. Bunun böyle kayıtlara geçmesi için söz aldım.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.