Konu:Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:41
Tarih:26/12/2018


Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

RECEP ÖZEL (Isparta) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; görüştüğümüz ve bitirdiğimiz yasa teklifinde İç Tüzük 86'ya göre oyumun rengini belirtmek üzere söz aldım.

Burada Yüksek Seçim Kurulunun hepimize lazım olduğunu... Kurul üyelerinin 2016'da seçilen 5 üyesi, ocak ayında seçilmesi gerekirken eylül ayında seçilmiş ve göreve başlamışlardı. Onlar beş yıl üç ay görev yapacaklardı, şimdi biz bu düzenlemeyle onların görev sürelerini de altı yıla tamamlamış oluyoruz. Hiç kimseye farklı bir muamele değil. Yüksek Seçim Kurulu hepimize lazım diyorum, seçimin mağlubiyetini bir kurula da yüklemeyelim diyorum.

Bu getirmiş olduğumuz teklif içerisinde birçok alanda düzenleme var ve vatandaşı, herkesi memnun edecek bir teklif. Sayın Binali Yıldırım Başkanımız da "güçlü Parlamento, güçlü yasama" diyordu; bir problemi görüp onun da bir örneğini Meclise getirmesinden daha ziyade bir şey olamaz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Güçlü yasamanın da ilk örneğini böylece vermiş oluyoruz.

Muhalefet partilerinden milletvekili arkadaşlarımız buraya gelip de her ne kadar bu teklifin aleyhine konuşmuş olsalar da biraz sonraki oylamada kahir ekseriyetin olumlu oy vereceklerini de düşünüyorum.

Kavaslarımızla ilgili çok güzel bir düzenleme de yaptık, onlara da "Hayırlı olsun." diyorum.

2018 yılının bu son konuşması. 2019 yılında ülkemizin güzel bir yıl geçirmesini diliyor, hepinize saygılar sunuyorum; oyumun da "evet" olduğunu belirtiyorum. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)